Ukraińcy, jak inni cudzoziemcy, mogą w Polsce starać się o orzeczenie o niepełnosprawności

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Ukraina

Cudzoziemiec mieszkający w Polsce może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu na podstawie tych samych przepisów, które obowiązują każdego Polaka. Nie będzie jednak mógł otrzymać orzeczenia do ulg i uprawnień. Jeszcze więcej problemów będą mieli bezpaństwowcy oraz cudzoziemcy bez numeru PESEL lub ci, którzy zrzekli się obywatelstwa dobrowolnie.

26.02.2022

WSA: Termin na odwołanie się od decyzji o izolacji biegnie dopiero po jej doręczeniu

Administracja publiczna Opieka zdrowotna Koronawirus

Organ odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nakładającej obowiązkową izolację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że sporne rozstrzygnięcie zostało jedynie przekazane ustnie i przesłane MMS-em. Tymczasem termin do wniesienia odwołania biegnie dopiero od dnia doręczenia decyzji na piśmie. Oznacza to, że odmowa przywrócenia terminu była przedwczesna.

26.02.2022

Ministerstwo Zdrowia zamierza zmarnować miliardy na geriatrię

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Cztery miliardy złotych z Funduszu Medycznego w ciągu 8 lat ma zostać wydanych na oddziały geriatryczne i opiekę długoterminową, a w tym roku blisko 700 mln zł. Tyle że zdaniem ekspertów to będą zmarnowane pieniądze, które spowodują, że starsze osoby zostaną zamknięte w szpitalach, zamiast otrzymać potrzebne wsparcie blisko domu.

25.02.2022

Fiasko programu Profilaktyka 40 plus. Będą zmiany?

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zaledwie 358 tys. Polaków wykonało dotąd badania z programu Profilaktyka 40 plus. To niewiele spośród ok. 20 mln uprawnionych osób. Dlatego Ministerstwo Zdrowia ma zbadać, dlaczego tak się dzieje i wprowadzić modyfikacje. Eksperci nie mają wątpliwości, że to efekt zbyt małej liczby punktów pobrań, braku informacji o programie, kontaktu z lekarzem. A farmaceuci chcą, by do programu zostały włączone apteki.

24.02.2022

NSA: Szpital nie może wnieść skargi na stwierdzenie naruszenia praw pacjenta

Pacjent Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta stwierdził, że naruszono prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. Szpital nie może jednak wnieść skargi do sądu administracyjnego na wydane w tej sprawie rozstrzygnięcie. Pismo organu jest bowiem wyłącznie stanowiskiem informującym o stwierdzeniu naruszenia praw pacjenta. Nie posiada ono cech charakterystycznych dla decyzji administracyjnej. Tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

24.02.2022

Urzędy wracają do pracy stacjonarnej

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Przywracamy normalną pracę w urzędach, dzisiaj znosimy zalecenie w tej sprawie i dzisiaj urzędy wracają do normalnego funkcjonowania - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, to skutek oceny sytuacji epidemicznej. Po obserwacji przebiegu wariantu omikron w innych krajach widzimy, że można zalecić daleko idące zmiany - stwierdził.

23.02.2022

Ustawy wciąż nie ma, ale rzecznik pacjentów tworzy już rejestr zdarzeń niepożądanych

Opieka zdrowotna

Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie wpływających do niego skarg rozpoczął rejestrowanie zdarzeń niepożądanych, choć przepisy prawa jeszcze go do tego nie zobowiązują. Uznał bowiem, że działania w tym zakresie powinny zostać podjęte bez czekania na przyjęcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej. W styczniu odnotował 125 takich zdarzeń. Zdaniem prawników to krok w dobrym kierunku, o ile pójdą za nim działania naprawcze.

23.02.2022

Za pobyt w sanatorium będzie trzeba zapłacić więcej

Pacjent Opieka zdrowotna

Z powodu inflacji o 5 proc. wzrośnie opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci. Przykładowo za jeden dzień pobytu w sezonie wysokim, od maja do września, w pokoju jednoosobowym opłata wzrośnie z 38,9 zł do 40,9 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

22.02.2022

Sejmowa Komisja Zdrowia za rządowym projektem ustawy o wyrobach medycznych

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Farmacja

Sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała w środę rządowy projekt ustawy o wyrobach medycznych, którego celem jest dostosowanie polskiego prawa do unijnych rozwiązań w tym zakresie. Do projektu wprowadzono kilkanaście poprawek o charakterze legislacyjnym.

22.02.2022

Nowe przepisy dadzą przychodniom rodzinnym budżet na badania specjalistyczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wprowadzi tzw. budżet powierzony dla przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. To dodatkowe pieniądze, które pozwolą lekarzom rodzinnym kierować pacjentów na badania, które obecnie są zarezerwowane tylko dla specjalistów. Dzięki temu będą oni szybciej diagnozowani, a przewlekle chorzy zyskają lepszą opiekę bliżej domu.

21.02.2022

Uzdrowiska dla dzieci padają, bo system dyskryminuje rodziców

Opieka zdrowotna

Popularność leczenia uzdrowiskowego dla dzieci w Polsce spada z roku na rok, coraz bardziej kuleje więc kondycja dziecięcych uzdrowisk i sanatoriów, które rezygnują z kontraktów w tym zakresie. Problem widzi zarówno resort zdrowia, jak i NFZ, jednak brakuje pomysłu na skuteczne działania. A z leczenia dzieci rezygnują już Krasnobród, Rabka, Ciechocinek czy Świnoujście. Wkrótce może już nie być żadnego dziecięcego sanatorium.

19.02.2022

Bezdomni bez dostępu do bezpłatnych testów na COVID-19 - RPO sygnalizuje problem

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus

Osoby w kryzysie bezdomności mają trudności w uzyskaniu skierowania na test na COVID-19 z braku ubezpieczenia zdrowotnego. Również przepisy nakładające obowiązek poddania się izolacji domowej są niedostosowane do ich sytuacji. Trudności w dostępie do testowania naruszają ich prawo do ochrony zdrowia.

17.02.2022

Osoby głuche mogą skorzystać z teleporady w TPK

Pacjent Opieka zdrowotna

Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość skorzystania z teleporady osobom głuchym i niedosłyszącym. Teleplatforma pierwszego kontaktu wzbogacona została o dodatkową funkcję – tłumacza języka migowego. Aby jednak skorzystać z niego, najpierw trzeba wysłać formularz przez internet.

17.02.2022

Depresja poporodowa rzadko leczona - przepisy są, ale o pomoc trudno

Opieka zdrowotna

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia lekarze mają oceniać zagrożenie wystąpienia depresji u kobiet w ciąży. Problem w tym, że przepisy nie zostały powiązane z żadnym narzędziem do przeprowadzenia tego typu badań. Nie mamy więc możliwości odpowiedzi na pytanie czy jest duże zagrożenie depresją w ciąży - alarmują ginekolodzy. A kobiety narzekają na sposób traktowania przez personel medyczny.

17.02.2022

Bukiel: Pomysł centralnego zarządzania szpitalami jest dużym błędem

Opieka zdrowotna Zarządzanie

Pierwszym krokiem do poprawienia sytuacji szpitali powinno być znaczne podwyższenie wyceny świadczeń szpitalnych oraz stabilizacja przepisów. A utworzenie centralnej agencji zarządzającej tymi placówkami medycznymi jest niepotrzebne i szkodliwe - uważa Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

17.02.2022

Niska wycena świadczeń stomatologicznych to zagrożenie dla pacjentów

Opieka zdrowotna

Wycena punktacji w katalogu świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych pozostaje niezmieniona od kilkunastu lat. Stawki wypłacane lekarzom dentystom w ramach kontraktów z NFZ nie przystają do rzeczywistości, w efekcie dochodzi do rezygnacji z kontraktów kolejnych praktyk stomatologicznych, a co za tym idzie ograniczenia dostępu do publicznej opieki zdrowotnej dla pacjentów.

16.02.2022

Lekarz może wydłużyć izolację w szóstej dobie jej trwania

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Lekarz rodzinny może przedłużyć okres izolacji w oparciu o ocenę stanu zdrowia pacjenta w trakcie porady albo teleporady, która ma miejsce nie wcześniej niż w szóstej dobie izolacji. W przypadku decyzji o przedłużeniu izolacji lekarz jest obowiązany do poinformowania pacjenta o terminie jej zakończenia.

15.02.2022

Leki na trzy choroby rzadkie z refundacją

Pacjent Opieka zdrowotna Farmacja

Pojawi się refundacja leków w leczeniu pacjentów z mukowiscydozą, pierwotną hiperoksalurią typu 1 oraz dystrofią mięśniową Duchenne'a - poinformował we wtorek Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia. Nowe terapie mają być finansowane z Funduszu Medycznego. Pierwsze ośrodki zaoferują je już w marcu, pozostałe w maju.

15.02.2022

Iniekcje dożylne w domu pacjenta na pisemne zlecenie lekarza

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Pielęgniarka powinna wykonywać zabiegi w postaci iniekcji dożylnych w domu pacjenta wyłącznie na pisemne zlecenie lekarskie, zawarte w dokumentacji medycznej. Zlecenie powinno określać nazwę leku, dawki, sposób i czas podawania. To lekarz decyduje o leczeniu zależności od stanu pacjenta i choroby i ponosi za to odpowiedzialność. Są również sytuacje, gdy pielęgniarka może odmówić podania zastrzyku.

15.02.2022

Przeciwdziałanie stresowi w pracy elementem BHP

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Stres postrzegany jest jako nieodłączna część życia. Powszechnie wiadomo jednak, że jego nadmiar powoduje negatywne skutki tak w życiu zawodowym, jak i w prywatnym. Często to właśnie życie zawodowe jest źródłem stresu - pojawia się zatem pytanie o rolę i zadania pracodawców w tym zakresie.

14.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski