Na nowych specjalistów z psychoterapii dziecięcej trzeba będzie jeszcze zaczekać

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Po zmianie prawa, które zdobycie specjalizacji z psychoterapii dziecięcej umożliwia m.in. pedagogom, pielęgniarkom i lekarzom, dyplomy otrzymały 284 osoby - są to psychoterapeuci, którzy już pracowali w zawodzie, ich dorobek został uznany i zdali egzamin w Centrum Egzaminów Medycznych. Kolejnych 200, tym razem nowych specjalistów, wejdzie na rynek dopiero za około półtora roku.

13.12.2022

Pacjent po transfuzji krwi będzie przebywał krócej na obserwacji

Pacjent Opieka zdrowotna

Skrócenie czasu obowiązkowej obserwacji osoby po transfuzji krwi poniżej 12 godzin zmniejszy obłożenie podmiotów leczniczych wykonujących procedurę przetaczania. Ministerstwo Zdrowia w ten sposób tłumaczy planowane zmiany w projekcie rozporządzenia skierowanym w poniedziałek do konsultacji społecznych. 

12.12.2022

Rząd po cichu wycofał się z finansowania z budżetu składki zdrowotnej dla wielu osób

Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna Polski Ład

Od 2023 r. budżet państwa nie będzie już przekazywał NFZ składek zdrowotnych m.in. za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, uczniów, dzieci w placówkach wychowawczych lub opiekuńczych, za studentów czy doktorantów. Ale osoby te nadal będą miały status osoby ubezpieczonej. Prawnicy mówią o osłabieniu ubezpieczeniowego charakteru systemu opieki zdrowotnej, ale też uderzeniu w dochody NFZ.

12.12.2022

Jest rządowa aplikacja - lekarz ma gdzie wpisać ciążę pacjentki

Pacjent Opieka zdrowotna

Aplikacja gabinet.gov.pl została wyposażona w nowe funkcjonalności: raportowania o zdarzeniach medycznych, a także o implantowanych wyrobach medycznych. Oznacza to, że obecnie każdy podmiot leczniczy ma już techniczne narzędzie do wpisania danych o ciąży pacjentki czy o wkładce wewnątrzmacicznej. Przepisy obligujące do wpisywania tych danych weszły w życie 1 października tego roku.

12.12.2022

Okrągły stół o transplantologii - system wymaga korekt

Pacjent Opieka zdrowotna

W Polsce liczba przeszczepień narządów, jak i liczba donacji, znacząco odbiegają od rezultatów osiąganych w czołowych państwach UE – wskazali eksperci podczas pierwszego spotkania okrągłego stołu, na temat stanu polskiego systemu opieki transplantologicznej. Obrady zorganizowała Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).

09.12.2022

"L4 w 15 minut" - wiarygodność telezwolnień lekarskich na cenzurowanym

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Zwolnienia lekarskie wystawiane podczas teleporad nie są poddawane szczególnej kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawcy mówią o podważonym zaufaniu do wiarygodności zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, skoro pracownik może je otrzymać online w "15 minut" - jak wynika z internetowych ogłoszeń. Samorząd lekarski dostrzega problem, ale odsyła do ZUS.

09.12.2022

Chory psychicznie do aresztu czy do szpitala?

Prawo karne Opieka zdrowotna

Wobec tymczasowo aresztowanego najbardziej dolegliwy środek zapobiegawczy stosowany był od ponad roku pomimo rozpoznanej u niego schizofrenii paranoidalnej oraz autoagresywnych zachowań. Interwencję w sprawie podjęła Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która przedstawiła sądowi opinię amicus curiae w przedmiocie zasadności dalszego stosowania tymczasowego aresztowania z punktu widzenia standardów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

08.12.2022

Prof. Kamiński: W transplantologii podnosimy się powoli po pandemii

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Nie wiem, czy w liczbie przeszczepów wrócimy do wskaźników przed pandemią, ale na pewno będzie lepiej niż w 2021 r. – mówi dr hab. n. med. Artur Kamiński, dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”. Wyzwaniem jest liczba potencjalnych dawców. - Mamy 358 szpitali z tzw. potencjałem dawstwa, ale aktywnych jest tylko 150 - dodaje.

08.12.2022

Monitorowanie EKG z domu pacjenta - projekt pilotażu trafił do konsultacji 

Pacjent Opieka zdrowotna

Przydatność wykorzystania plastrów EKG do monitorowania w sposób zdalny stanu zdrowia pacjenta chce ocenić Ministerstwo Zdrowia dzięki pilotażowi. Projekt rozporządzenia w zakresie wykorzystania plastrów EKG w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej we wtorek trafił do konsultacji publicznych.

06.12.2022

Profilaktyka 40 Plus nie może nabrać rozpędu

Pacjent Opieka zdrowotna

Niespełna 800 tys. osób skorzystało do tej pory z programu Profilaktyka 40 Plus. Nie widać na razie także wyraźnego efektu zaangażowania przychodni POZ – jedynie 319 z nich otrzymało bonus za zachęcanie pacjentów do badań. Z kolei laboratoriom diagnostycznym nie opłacają się akcje wyjazdowe, bo wycena NFZ badań nie zmieniła się od początku trwania programu, a koszty wzrosły przez inflację.

06.12.2022

Prawo jazdy do wymiany, ale orzeczenie lekarskie dla kierowcy - ważne

Opieka zdrowotna

Bezterminowe prawa jazdy przestaną obowiązywać najpóźniej do 2033 roku. Oznacza to, że każdy posiadacz takiego dokumentu, będzie zobowiązany do jego wymiany – same uprawnienia, w tym badania lekarskie, pozostaną bezterminowe. Badanie jest obligatoryjne jedynie dla kierowców, którzy otrzymali terminowe uprawnienia do kierowania pojazdami ze względu na uszczerbek na zdrowiu. 

03.12.2022

"Farmacja Polska" apeluje do wiceministra o nadzór nad listą leków o ograniczonej dostępności

Opieka zdrowotna Farmacja

Producenci alarmują, że na liście leków o ograniczonej dostępności, znalazły się produkty, które są dostępne. Izba Gospodarcza "Farmacja Polska" zwróciła się do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego o osobisty nadzór nad usunięciem przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny informacji wprowadzających w błąd lekarzy, pracowników medycznych, aptekarzy i pacjentów.

01.12.2022

Nawet najmniejszy POZ dostanie pieniądze na koordynatora dla przewlekłe chorych

Pacjent Opieka zdrowotna

Każda placówka POZ, która wejdzie do modelu opieki koordynowanej, przez rok będzie otrzymywać miesięcznie 6,5 tysiąca złotych na opłacenie osoby, która pilnuje planów leczenia przewlekle chorych pacjentów. Obecnie koszty pracy koordynatora są zbyt wysokie dla przychodni w małych miejscowościach. Ministerstwo Zdrowia liczy, że dzięki dofinansowaniu model opieki koordynowanej szybciej się upowszechni.

01.12.2022

NSA: Można informować o pracy apteki na banerze reklamowym

Rynek i konsument Opieka zdrowotna Farmacja

Prezentowanie informacji o lokalizacji apteki i godzinach jej pracy jest legalne. Prawo farmaceutyczne nie wprowadza przy tym ograniczeń w zakresie formy, widoczności i zasięgu takiego nośnika informacyjnego - wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny. Właściciel apteki może zatem korzystać również z wybijającego się w otoczeniu banera reklamowego.

28.11.2022

Niedzielski: Systematycznie zmierzamy w kierunku 7 proc. PKB na zdrowie

Finanse publiczne Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Systematycznie zmierzamy w kierunku 7 proc. PKB na zdrowie. Tempo w ostatnich dwóch latach było szybsze niż zakładane. Do planów dołożyliśmy dodatkowe ponad 43 mld zł – poinformował w niedzielę na Twitterze Adam Niedzielski, minister zdrowia. Z tabeli, którą dołączył wynika, że nakłady na ochronę zdrowia wzrosną z 77,2 mld zł w 2015 roku do 159,6 mld zł w 2023 r.

27.11.2022

Poszkodowany pacjent jest skazany na sąd, bo mediacje nie działają

Wymiar sprawiedliwości Pacjent Opieka zdrowotna

Szpitale decydują się na pozasądową ugodę w zasadzie tylko wtedy, gdy wina medyków jest niezaprzeczalna w przypadku zgonu pacjenta. Pozostałe przypadki oznaczają dla poszkodowanych lub ich bliskich dochodzenie roszczeń w wieloletnich, kosztownych i wyczerpujących postępowaniach sądowych. Fiaskiem okazały się też wojewódzkie komisje, które są elementem systemu pozasądowego dochodzenia roszczeń. Teraz idą do likwidacji.

24.11.2022

Uczestnicy badań klinicznych mają być lepiej chronieni

Pacjent Opieka zdrowotna

Badania kliniczne nie służą leczeniu pacjentów, ale postępowi nauki. Nie są też sposobem - jak widzi to resort zdrowia - na znajdowanie oszczędności w budżecie NFZ. Tymczasem uczestnicy badań klinicznych nie zawsze są świadomi tego, że de facto biorą udział w eksperymencie. Teraz mają dostać lepszą ochronę dzięki oczekiwanej od kilkunastu lat ustawie o badaniach klinicznych.

23.11.2022

Uprawnienia dawców krwi tylko na papierze - to otwarta droga do wyłudzeń

Pacjent Opieka zdrowotna

Lekarze i farmaceuci nie mają możliwości sprawdzenia w elektronicznym systemie uprawnień honorowego dawcy krwi. Legitymacje w przeszłości fałszowano, jest to więc pole do nadużyć. Zasłużonym dawcom przysługują natomiast przywileje, takie jak zniżki na niektóre leki oraz dostęp do świadczeń medycznych poza kolejnością. Korzystanie z nich odbywa się bez weryfikacji płatnika, czyli NFZ.

22.11.2022

Polak do terapeuty idzie już bez wstydu - tym bardziej potrzeba wsparcia systemowego

Pacjent Opieka zdrowotna

Polacy coraz częściej decydują się na skorzystanie z pomocy psychologa i psychiatry. Liczba konsultacji udzielonych w pierwszym półroczu 2022 roku wzrosła o prawie 40 proc. w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku. Tym większe jest oczekiwanie na kontynuację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i wsparcie systemu ochrony zdrowia w tym obszarze.

19.11.2022

Naczelna Rada Lekarska: Uzasadnienie przekształcenia szpitala MSWiA jest niewystarczające

Pacjent Opieka zdrowotna

Samorząd lekarski podkreśla, że nie są mu znane przypadki, aby osoby zajmujące najwyższe stanowiska w państwie miały problem z dostępnością do opieki zdrowotnej lub że jakość tej opieki była niewystarczająca. Taką uwagę NRL przedstawiła do rządowego uzasadnienia przekształcenia szpitala MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny.

18.11.2022