Będzie plan na rozwój sektora biomedycznego

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego sektora biomedycznego, który będzie wspierał innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych. Dlatego Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia "Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031".

21.06.2022

MZ konsultuje wzór zgłoszenia poważnego incydentu

Opieka zdrowotna

26 maja straciły moc przepisy wykonawcze dotyczące zgłaszania wadliwego działania lub defektu wyrobu medycznego, który może prowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia. Ministerstwo Zdrowia uzupełnia tę lukę. Poważny incydent, który zdarzył się na terytorium Polski, może zgłosić każdy. Dlatego wzór zgłoszenia jest w języku polskim i angielskim.

21.06.2022

Profil zaufany i IKP niedostępne dla osób ubezwłasnowolnionych i niepełnosprawnych

Opieka zdrowotna

W Polsce wciąż brak rozwiązań cyfrowych, które pozwoliłyby dorosłym z niepełnosprawnościami, którzy nie piszą i nie mówią, na skorzystanie z profilu zaufanego, i co za tym idzie - z Internetowego Konta Pacjenta. Także opiekunowie osób ubezwłasnowolnionych całkowicie spotykają się z odmową potwierdzenia tożsamości podczas zakładania profilu zaufanego osobom, które wspierają.

21.06.2022

Karta praw ma ograniczyć dyskryminację pacjentów z otyłością

Opieka zdrowotna

W obecnym systemie ochrony zdrowia nie ma usystematyzowanej listy praw pacjenta zmagającego się z otyłością. Dlatego powstanie „Karta praw chorego na otyłość”. Ma zawierać 10 podstawowych praw pacjenta, które nie tylko są dla niego gwarantem uzyskania pomocy, ale również zobowiązaniem personelu medycznego oraz placówek zdrowotnych do ich respektowania.

19.06.2022

Lokalne centra zdrowia mogą już kompleksowo organizować opiekę medyczną

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Związek Powiatów Polskich w ramach projektowanej przez rząd reformy szpitali proponuje wprowadzenie Powiatowego Systemu Ochrony Zdrowia ze szpitalem w roli lokalnego centrum zdrowia. Tyle że jak zauważają eksperci, niektóre z proponowanych rozwiązań już są, np. szpitale mogą oferować i koordynować podstawową opiekę zdrowotną. I są już w kraju przykłady stosowania takich rozwiązań.

17.06.2022

Za dwa lata zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Pomoc społeczna Administracja publiczna Opieka zdrowotna Niepelnosprawność

Pierwszy etap reformy systemu orzekania o niepełnosprawności ma wiązać się z tylko z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji i ma zacząć obowiązywać od 2024 roku. Do istniejących trzech stopni niepełnosprawności - lekki, umiarkowany i znaczny, resort rodziny chce dodać trzy stopnie, które będą określały stopnie trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

17.06.2022

Polskie startupy medyczne zwiększają przychody. Za ich usługi płacą podmioty lecznicze

Nowe technologie Opieka zdrowotna

Najwięcej startupów medycznych działa w województwach: mazowieckim (42), wielkopolskim (19), małopolskim (14), dolnośląskim i lubelskim (po 13). Najczęściej tworzą nowoczesne rozwiązana dla kardiologii i onkologii. Najtrudniej idzie im promocja i sprzedaż, najbardziej potrzebują platformy umożliwiającej współpracę z instytucjami i partnerami biznesowymi, ale mimo to z roku na rok zwiększają przychody.

16.06.2022

Program „Za życiem" - kto i jak może skorzystać

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

Program "Za życiem" nie ogranicza się do jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. złotych. Pozwala też skorzystać z opieki wytchnieniowej, czy pierwszeństwa w dostępie do specjalistów. Aby skorzystać z uprawnień na mocy ustawy i programu, konieczne jest zaświadczenie od lekarza, które potwierdzi ciężką i nieodwracalną niepełnosprawność lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

16.06.2022

100 milionowe e-zwolnienie wystawione w Warszawie

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Lekarz w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ulicy Banacha w Warszawie wystawił stumilionowe elektroniczne zwolnienie lekarskie (e-ZLA) – poinformował w środę Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To, co jeszcze kilka lat temu było wizją, później projektem, pilotażem dziś jest już codziennością ułatwiającą życie milionom Polaków - pracownikom i pracodawcom.

15.06.2022

Ratownik przeszkoli uczniów z pierwszej pomocy

Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna

Wprowadzony zostanie obowiązkowy kurs pierwszej pomocy dla uczniów szkół średnich - zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Takie zmiany przewidywane są w związku z rozpoczęciem prac nad nową ustawą o ochronie ludności. Wcześniej zapowiedziano zmiany w podstawie programowej - również w tej materii.

14.06.2022

Ustawa o ochronie ludności wzmocni ratownictwo medyczne

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Więcej etatów w Centrach Ratownictwa Medycznego, w każdej gminie karetka, obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży ze szkół średnich prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Takie zmiany ma wprowadzić ustawa o ochronie ludności, którą dziś zapowiedzieli wicepremier Jarosław Kaczyński oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński.

14.06.2022

Prezydent podpisał ustawę dostosowującą przepisy dotyczące hałasu do prawa UE

Środowisko BHP Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Prawa ochrony środowiska, wdrażającą dyrektywy dotyczące wspólnych metod oceny hałasu w Unii Europejskiej oraz metod oceny szkodliwych skutków hałasu w środowisku. Wprowadzenie zmian uwzględniających najnowszą wiedzę w tym zakresie, ma korzystnie wpłynąć na zdrowie ludzi.

14.06.2022

Reforma szpitali ruszy mimo krytyki, by nie zablokować funduszy z KPO

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego negatywnie oceniła projekt ustawy mającej zreformować i zrestrukturyzować szpitale, bo godzi w samodzielność powiatów i miast. Samorządy, ale nie tylko, zwracają uwagę, że projekt dotyczy tylko szpitali, a reformować trzeba cały system. Jeśli jednak nie zostanie uchwalona w tym roku, Polska straci fundusze z KPO. Dlatego szpitale będą kategoryzowane, choć dopiero w 2024 roku. Wcześniej będzie pilotaż.

13.06.2022

Niezaszczepiony nauczyciel nie dostanie rekompensaty za covidową kwarantannę

Kadry w oświacie Opieka zdrowotna Koronawirus

Nauczyciel skarżący do sądu pracy o dyskryminację z powodu odbycia kwarantanny swoją szkołę - przegrał, bo podobnie jak wielu pracodawców w Polsce, musiała ona dostosować się do zmian wprowadzonych na skutek pandemii. O kwarantannie decydowały organy inspekcji sanitarnej, nie pracodawca, więc powództwo o zwrot utraconych zarobków było niezasadne - orzekł Sąd Rejonowy w Giżycku

11.06.2022

Stan zagrożenia epidemicznego wydłuża ważność orzeczeń o niepełnosprawności

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

W związku z obowiązującym w Polsce od 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego wciąż ważne są orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku, czyli wejściu w życie nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

11.06.2022

Pacjent sam wybierze uzdrowisko, ale jeszcze nie teraz

Opieka zdrowotna

Rehabilitacja lecznicza i lecznictwo uzdrowiskowe łapią oddech po pandemii, na co wskazują także najnowsze dane GUS. Nakłady NFZ na te obszary zwiększają się, ale udział budżecie Funduszu jest mniejszy. MZ przyznaje, że ten wzrost nie przekłada się na udzielanie świadczeń i planuje zmiany, m.in. w ramach Krajowego Planu Transformacji.

11.06.2022

Kierowcy czekają nawet 9 miesięcy na najpilniejsze badania i konsultacje lekarskie w NFZ

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna

Zawodowych kierowców stale brakuje, więc pracodawcom zależy na utrzymaniu tych, który zatrudniają, w dobrym zdrowiu. Do najważniejszych dla kierowców specjalistów czeka się w ramach NFZ miesiącami - od 3 do 9 miesięcy. Dlatego kluczowe świadczenia powinna uwzględniać medycyna pracy. Pracodawcy zapewniają też kierowcom dostęp do opieki prywatnej, bo nie wszystkie ich schorzenia są klasyfikowane jako choroby zawodowe, np. wady postawy.

10.06.2022

Agencja zbierze dane o zarobkach lekarzy, ale nie wiadomo, czy wszystkich

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wrócił spór o obowiązek raportowania o wysokości wynagrodzeń personelu medycznego. Rządowa agencja, zgodnie ze znowelizowaną przez Sejm ustawą, ma zbierać szczegółowe informacje o wynagrodzeniach pracowników ochrony zdrowia. Senat natomiast chce wyłączenia danych o zarobkach osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej i podwykonawców.

10.06.2022

Będzie przepis i pieniądze na ratowników medycznych na motorach

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Motocykle nie funkcjonują oficjalnie w systemie ratownictwa medycznego, a co za tym idzie nie ma środków na ich finansowanie. Ministerstwo Zdrowia chce to zmienić z korzyścią dla bezpieczeństwa. W zakorkowanym mieście do rannego często najszybciej ma bowiem szanse dotrzeć właśnie ratownik na motorze.

09.06.2022

Dentysta wpisze ciążę do rejestru? Lekarze boją się niejasnych przepisów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Informacje o ciąży będzie wpisywał do rejestru zdarzeń medycznych lekarz na podstawie przeprowadzonego badania – twierdzi resort zdrowia. I przekonuje, podobnie jak część lekarzy, że nie ma mowy o nowych obowiązkach w tym zakresie dla lekarzy dentystów czy radiologów. Jednak według części środowiska taka interpretacja nowego rozporządzenia nie jest oczywista.

08.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski