Gawrońska: Informatyzacja w szpitalach może zmniejszyć liczbę błędów medycznych

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Prawidłowa identyfikacja zarówno pacjentów, jak i leków pozwoli na radykalne zmniejszenie liczby zdarzeń niepożądanych w placówkach ochrony zdrowia. Ich raportowanie nie może polegać na szukaniu winnych, ale na ustaleniu przyczyn tych zdarzeń i ich minimalizowaniu - uważa dr Anna Gawrońska, ekspert d/s ochrony zdrowia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

28.12.2021

Rząd mocno oszczędza na programie "Za życiem"

Opieka zdrowotna

Rząd planuje zmiany w programie "Za życiem". Chce m.in. poszerzyć go o cztery nowe działania. Tymczasem w budżecie na 2022 rok zarezerwował o 117 milionów złotych mniej niż w 2017 roku, pierwszym roku jego działania. Przedstawiciele organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami alarmują, że przewidziane 394 mln zł na 2022 rok to bardzo mało.

28.12.2021

Pacjent ze skierowaniem w trybie pilnym ma pierwszeństwo przed przypadkami stabilnymi

Pacjent Opieka zdrowotna

Gdy badanie powinno być wykonane w trybie pilnym, na skierowaniu powinna znaleźć się adnotacja lekarza wystawiającego skierowanie "pilne". Wtedy pacjent kierowany jest do odrębnej kolejki oczekujących, co oznacza, że badanie będzie wykonane w krótszym terminie niż byłoby standardowo. To jednak nie oznacza, że miejsce znajdzie się za kilka dni.

27.12.2021

Będą nowe zasady udzielania świadczeń medycznych przez studentów

Szkolnictwo wyższe Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Do końca przyszłego tygodnia powinien po raz pierwszy zebrać się zespół, którego zadaniem jest opracowanie propozycji rozwiązań prawnych i administracyjnych, regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego oraz lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Prace zespołu są niejawne.

27.12.2021

Brak szczepienia lub testu na Covid-19 nie przekreśla rodzinnego porodu

Pacjent Opieka zdrowotna Koronawirus

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami ministra zdrowia w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w czasie epidemii, szpital nie może żądać od ojca zaświadczenia o szczepieniu lub negatywnego wyniku testu. Mimo to w wielu placówkach są one wymagane. - Uzależnianie uczestnictwa w porodzie rodzinnym od wyniku testu nie powinno mieć miejsca - podkreślają MZ i NFZ.

25.12.2021

NIK: Rehabilitacja lecznicza do poprawy

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Najwyższa Izba Kontroli po raz kolejny przyjrzała się organizacji i finansowaniu rehabilitacji leczniczej i po raz kolejny alarmuje, że pacjenci wciąż nie mogą liczyć na równy dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych oraz skuteczność terapii. Blisko połowa świadczeniodawców I poziomu ”sieci szpitali” nie udzielała świadczeń rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych.

23.12.2021

Ubezpieczeni Polacy mogą liczyć na pomoc medyczną w Wlk. Brytanii

Opieka zdrowotna Brexit

Polacy posiadający kartę EKUZ nadal mogą korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w czasie tymczasowego pobytu w Zjednoczonym Królestwie na dotychczasowych zasadach. Świadczenia zostaną im udzielone w razie nagłego zachorowania, wypadku, zaostrzenia objawów choroby przewlekłej itp.

22.12.2021

Sieć onkologiczna ograniczy dostęp do leczenia, zamiast poszerzyć

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

Zarówno organizacje pacjentów jak i pracodawców ochrony zdrowia krytykują rządowy projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Według Ministerstwa Zdrowia ma on poprawić efektywność leczenia. Tyle, że konkretne zapisy wskazują, że utrudni on dostęp do diagnostyki. Co więcej, projekt nie wzoruje się na pilotażu sieci, który został zorganizowany właśnie dla testowania rozwiązań pod kątem projektowanej reformy.

21.12.2021

Zmiana płci to także zmiana PESEL

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Co roku około dwóch tysięcy obywateli zmienia PESEL, na przykład na podstawie orzeczenia sądu o zmianie daty urodzenia lub płci. Zmiana jest bezpłatna. Osoba, która ma nowy PESEL musi na nowo zmienić dokumenty tożsamości i aktualizować wpisy w rejestrach.

19.12.2021

NIK o nieskutecznym leczeniu otyłości u dzieci: Na wizytę u specjalisty trzeba czekać rok

Opieka zdrowotna

Otyłość jest chorobą cywilizacyjną, ujętą w Narodowym Programie Zdrowia, a jej leczenie zostało uznane za jeden z jego priorytetów. Mimo tego, z opublikowanego właśnie raportu NIK wynika, że działania podejmowane przez kolejnych ministrów zdrowia nie zahamowały tempa wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. Problem dotyczy coraz młodszych dzieci, a skuteczność terapii jest niewielka.

16.12.2021

Testy zamiast szczepień - prace nad projektem wyhamowane

Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Według projektu posłów PiS pracownik lub osoba pozostająca w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą byłaby zobowiązana do okazania wyniku testu na Covid-19 lub zaświadczenia o szczepieniu, a pracodawca mógłby to sprawdzać. Ustawa miała być szybko uchwalona przez Sejm i obowiązywać od stycznia. Stoi to jednak pod znakiem zapytania, ponieważ nie doszło w środę do zaplanowanego pierwszego czytania projektu.

15.12.2021

Osoby głuche wciąż mają problem z dostępem do lekarza

Pacjent Opieka zdrowotna

Głusi są dyskryminowani w dostępie do ochrony zdrowia. Dlatego prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zabezpieczenie im możliwości dostępu do tłumaczy języka migowego w placówkach medycznych. Choć przepisy mówią o prawie do tłumacza, to nie działają one w praktyce.

15.12.2021

Uczelnie wciąż bez podstaw do organizacji zajęć tylko dla zaszczepionych

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna

Nie ma przepisów, które umożliwiałyby uczelniom podział na studentów zaszczepionych i niezaszczepionych - nie mogą tego robić nawet niepubliczne uczelnie i to nawet, gdy w grę wchodzą praktyki w szpitalach. Niektóre uczelnie próbowały nawet stosować takie zasady, ale obowiązujące obecnie rozporządzenie daje rektorom tylko możliwość przejścia na nauczanie zdalne lub hybrydowe.

14.12.2021

Rusza pilotażowy program walki z uzależnieniami dzieci i młodzieży

Opieka zdrowotna

Niebawem 10 ośrodków w Polsce rozpocznie pilotażowy program walki z uzależnieniem dzieci i młodzieży m.in. od Internetu. W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie. Co drugie dziecko używa urządzeń mobilnych. Z telefonu komórkowego czy smartfona korzystają już dwulatki – wskazują autorzy opracowania „Brzdąc w sieci”.

13.12.2021

Szpitale zakazują odwiedzin pacjentów wbrew wytycznym resortu zdrowia

Pacjent Opieka zdrowotna

Mimo że już od września obowiązują rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące odwiedzin pacjentów w szpitalach w czasie epidemii COVID-19, to w wielu placówkach wciąż są one zabronione. Pacjenci i ich rodziny skarżą się do Rzecznika Praw Pacjenta, ale ten nie może skutecznie interweniować.

13.12.2021

Pacjenci wciąż skarżą się na dostęp do lekarzy rodzinnych

Pacjent Opieka zdrowotna

Pacjenci najczęściej skarżą się do rzecznika praw pacjenta na podstawową opiekę zdrowotną. Niechlubne, w tym przypadku, pierwsze miejsce lekarze rodzinni przejęli po opiece szpitalnej w 2020 roku, pierwszym roku pandemii. Dane z 2021 roku nadal wskazują na to, że właśnie w kontakcie z nimi pacjenci mają problemy. Niektóre placówki naruszają też zbiorowe prawa pacjentów.

11.12.2021

Czy lekarz ma prawo zadecydować, czy pacjentowi pomoże amantadyna

Pacjent Opieka zdrowotna

Minister zdrowia już drugi raz w czasie pandemii ograniczył sprzedaż amantadyny. Polacy bowiem kupują ją garściami jako lek przeciwko Covid-19, choć takie jej działanie nie jest potwierdzone badaniami naukowymi. Prawnicy wskazują jednak, że nakazane lekarzom w obwieszczeniu przepisywanie konkretnego preparatu z amantadyną tylko w razie dwóch, innych niż covid, schorzeń, jest sprzeczne z Prawem farmaceutycznym.

10.12.2021

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych dla Polaków w Wlk. Brytanii

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna

Od 9 grudnia obowiązuje nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który umożliwi korzystanie ze ochrony zdrowia w Wlk. Brytanii i Północnej Irlandii na zasadach jak przed brexitem. Ma m.in. ułatwić bezpłatne szczepienia Polaków. Wprowadza ona też zmiany dotyczące funkcjonowania służby zdrowia w Polsce.

09.12.2021

Episkopat: Nie mamy podstaw do sprawdzania zaszczepienia czy testów

Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Od 15 grudnia mają obowiązywać w Polsce nowe obostrzenia związane z pandemią Covid-19 - min. obniżenie do 30 proc. limitów obłożenia w restauracjach, barach, hotelach, kinach i teatrach, a także w kościołach. Tymczasem rzecznik Episkopatu Polski sygnalizuje, że nie ma żadnych narzędzi prawnych, żeby kogokolwiek weryfikować, czy ma paszport covidowy lub zaświadczenie potwierdzające wykonany test.

09.12.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski