Będą zmiany świadczeń gwarantowanych udzielanych w POZ

Opieka zdrowotna

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadzić ma zmiany do świadczeń gwarantowanych udzielanych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Zaproponowano m.in. więcej badań w ramach bilansów zdrowotnych, a także poszerzenie kompetencji pielęgniarek.

16.03.2022

NFZ i rzecznik pacjentów: Równy dostęp Ukraińców do świadczeń medycznych

Opieka zdrowotna Ukraina

Narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością, każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących. Takie stanowisko Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta ogłosili w sprawie świadczenia usług dla uchodźców z Ukrainy.

15.03.2022

Składka na ubezpieczenie zdrowotne to więcej niż prywatna polisa

Opieka zdrowotna

Płacić składkę na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS czy wykupić prywatny pakiet? Takie pytanie zadaje sobie coraz więcej osób i wybiera drugą opcję. Taki wybór oznacza jednak, że w nagłej sytuacji, np. hospitalizacji z powodu wypadku, czy Covid-19, będzie trzeba zapłacić szpitalowi wysoki rachunek.

15.03.2022

E-recepta ważna nawet rok, e-skierowanie bezterminowo

Pacjent Opieka zdrowotna

Dzięki e-recepcie i e-skierowaniu łatwiej jest wykupić leki i zrobić niektóre badania. Warto jednak wiedzieć, jak długo są ważne te cyfrowe dokumenty. Przykładowo, aby recepta była ważna rok, lekarz musi to zaznaczyć. Z kolei rejestracja e-skierowania w jednej placówce, utrudnia zapisanie się do innej. Nawet, gdy oferuje szybszy termin realizacji.

15.03.2022

Jest pełnomocnik do relokacji ukraińskich pacjentów do innych krajów

Katarzyna Drążek-Laskowska, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia została powołana na pełnomocnika do spraw ukraińskich pacjentów, którzy trafili do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terenie ich kraju, a którzy będą kontynuowali leczenie w innych państwach. 

14.03.2022

Propozycja branży: ukraiński personel w polskich aptekach

Zawody medyczne

Organizacje pracodawców branży farmaceutyczno-aptekarskiej zaapelowały o przygotowanie rozwiązań, które ułatwiłyby zatrudnienie obywateli Ukrainy w sektorze aptecznym w tzw. systemie uproszczonym. To niebezpieczny precedens – uważa spora grupa polskich farmaceutów. Jednak taki system obowiązuje wobec lekarzy.

14.03.2022

Przez wojnę zabraknie nam pediatrów, ginekologów i chirurgów

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Ukraina

Do Polski z Ukrainy trafiają głównie matki z dziećmi. Wiele z nich wymaga hospitalizacji lub ma choroby przewlekłe. Polska powinna też się spodziewać wielu zranionych przez działania wojenne. Nasz system ochrony zdrowia nie jest jednak przygotowany na tysiące nowych pacjentów. Brakuje lekarzy, ale i łóżek, zwłaszcza pediatrycznych. Potrzebujemy wsparcia z Unii i USA.

14.03.2022

Specustawa zapewnia bezpłatną opiekę zdrowotną dla uchodźców z Ukrainy

Opieka zdrowotna Ukraina

Uchodźcy z Ukrainy będą uprawnieni do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje on osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie będą mieli prawa do leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej. Przewiduje to uchwalona ostatecznie w sobotę przez Sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

12.03.2022

Lekarze i pielęgniarki z Ukrainy będą mogli pracować w podmiotach z kontraktem z NFZ

Zawody medyczne Ukraina

Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przewiduje on też uproszczone przepisy dla lekarzy i pielęgniarek spoza Unii. Zgodnie z nimi każdy, kto uzyskał prawo do wykonywania zawodu w trybie uproszczonym, może podjąć pracę w każdym podmiocie wykonującym świadczenia dla obywateli Ukrainy, a zatem mającym umowę z NFZ.

11.03.2022

Minister zdrowia powołał zespół do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy

Opieka zdrowotna Zarządzanie Ukraina

Adam Niedzielski, minister zdrowia, powołał zespół do spraw pomocy medycznej dla Ukrainy. Do jego zadań ma należeć m.in. monitorowanie przedsięwzięć dotyczących zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dotkniętych skutkami konfliktu i wymiana informacjami z podmiotami ochrony zdrowia. Pracami zespołu pokieruje wiceminister Waldemar Kraska (na zdjęciu).

11.03.2022

Uchodźców z Ukrainy coraz więcej, a pomoc medyczna dla nich wciąż prowizoryczna

Ukraina

W Polsce przebywa już blisko półtora miliona uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainy, w tym wielu chorych i rannych. Tymczasem wciąż nie ma zorganizowanego systemu opieki medycznej nad tymi przebywającymi na dworcach w Warszawie czy w centrach pobytu. Na przebadanie czekają i dzieci, i dorośli. Specustawa, nad którą prace kończy parlament, zapewni uchodźcom w dalszej perspektywie prawo do bezpłatnej opieki, ale wyrobienie PESEL-u, który jest do tego konieczny, nie będzie łatwe.

11.03.2022

W Ukrainie stanie polski szpital polowy - potrzebne wsparcie finansowe

Ukraina

Stowarzyszenie humanitarne Polska Misja Medyczna chce zorganizować szpital polowy dla tych, którzy zdecydowali się pozostać w objętej wojną Ukrainie. Z PMM współpracę w tej sprawie rozpoczęła Fundacja Ziko dla Zdrowia. Zarząd fundacji przeznaczył na ten cel 200 tysięcy złotych. Inni mogą wpłacać na konto.

10.03.2022

NFZ skontroluje dostępność leczenia uchodźców z Ukrainy

Zarządzanie

Narodowy Fundusz Zdrowia powołał zespół, który zajmie się sprawdzaniem udzielania świadczeń zdrowotnych dla uchodźców z Ukrainy. Co ciekawe, nowo powołany organ wcześniej miał zajmować się prawidłowością działań przy osobach podejrzanych o zakażenie lub zakażonych SARS-CoV-2. Od teraz ma nową nazwę i nowe zadania.

09.03.2022

Płyn Lugola zaszkodzi zamiast pomóc

Farmacja

W aptekach brakuje płynu Lugola. W internecie, np. na Allegro osiąga coraz wyższe ceny. Po rosyjskiej inwazji Rosji na Ukrainę i doniesieniach o zajęciu przez Rosjan elektrowni w Czarnobylu, płyn zaczął znikać z polskich aptek. Jednak jego stosowanie nie ma żadnych podstaw medycznych, a wręcz przeciwnie, może szkodzić – ostrzegają eksperci, w tym Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne.

09.03.2022

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu leczy już uchodźców z Ukrainy

Opieka zdrowotna Ukraina

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu jest jednym z ośrodków wyznaczonych przez rząd do zaopatrzenia medycznego ofiar wojny. Do placówki trafili już pierwsi pacjenci - to dzieci walczące z nowotworami. Na razie więc nie są to ranni, ale widząc bestialskie ataki rosyjskiego wojska na zwykłych ludzi, trzeba się liczyć z tym, że to tylko kwestia czasu - mówi rektor prof. Piotr Ponikowski.

09.03.2022

W 2022 roku ryczałt dla szpitali na nowych zasadach

Finansowanie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu w 2022 roku dla 583 szpitali z sieci. Za jego sprawą zniknie współczynnik korygujący w związku z osiągnięciem określonego poziomu realizacji świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

09.03.2022

Będzie nowy wzór prawa do wykonywania zawodu farmaceuty

Zawody medyczne

Ministerstwo Zdrowia ma w planach zmianę wzoru prawa wykonywania zawodu farmaceuty. Został opublikowany projekt noweli rozporządzenia w tej sprawie. Obowiązek posiadania nowego dokumentu „prawo wykonywania zawodu” obejmie około 36 tys. farmaceutów.

09.03.2022

Rząd musi zafundować lekarzom z Ukrainy naukę języka polskiego

Zawody medyczne Ukraina

W Polsce już pracuje 600 lekarzy z Ukrainy, ale będzie mogło więcej. Ich pomoc jest bardzo potrzebna, bo nasz system ochrony zdrowia już od lat boryka się z niedoborem medyków, a pacjentów przybędzie. Ale specustawa dotycząca legalizacji w Polsce obywateli z Ukrainy nie rozwiązuje dobrze wszystkich problemów. Z jednej strony zwalnia ich z obowiązku znajomości języka polskiego, z drugiej nie zobowiązuje do jego nauki.

09.03.2022

Ministerstwo Zdrowia nie spieszy się ze szczepieniem Ukraińców

Opieka zdrowotna Ukraina

W Polsce przebywa już ponad milion obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, głównie kobiet i dzieci. W Sejmie toczą się prace nad specustawą, która pozwoli m.in. na zalegalizowanie ich pobytu w naszym kraju. Problem w tym, że projekt nie zawiera specjalnych przepisów, które by pozwoliły przyspieszyć szczepienia wśród przybyłych. 

08.03.2022

PFRON i Fundusz Solidarnościowy także dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna

W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Tak jak pisaliśmy w Prawo.pl, zakłada on, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także Funduszu Solidarnościowego, będą mogły być przeznaczone na pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy legalnie będą przebywać w Polsce po 24 lutego br. Z PFRON ma być 130 milionów złotych.

07.03.2022