Chorym na prostaty powinno się dobierać leczenie indywidualnie i powinien to robić zespół...
21.12.2014
Badając zasadność zarzutu dotyczącego naruszenia konstytucyjnego wymagania ustawowej formy...
21.12.2014
Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową listę refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego...
21.12.2014
Blisko 2,7 mln zł wyda do końca 2014 roku i w roku 2015 szpital psychiatryczny w Radomiu na wymianę...
21.12.2014
Dantex Med, prowadzący placówki ambulatoryjne w Warszawie, zmienił nazwę na Medi Partner. W roku...
21.12.2014
Dyrekcja szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy chce, by 300 pracowników przeszło do firmy...
21.12.2014
Lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim i Kolegium Lekarzy Rodzinnych nie osiągnęli w...
21.12.2014
Liczba ludzi, którzy zmarli w następstwie epidemii eboli w Afryce Zachodniej, wzrosła do 7373...
20.12.2014
Wiceszefowa Sejmowej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera (PO) zostanie nowym wiceministrem zdrowia...
20.12.2014
Zmiana formy organizacyjno-prawnej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej choć ważna...
20.12.2014
2191 pacjentom dotkniętym chorobami układu krążenia tylko w roku 2014 specjaliści z Centrum...
20.12.2014
W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi problemów w dostępie do świadczeń zdrowotnych osób...
20.12.2014
Centrum Onkologii w Warszawie nie spodziewa się nagłego wzrostu liczby pacjentów wskutek wejścia w...
20.12.2014
Nie dogadaliśmy się - jeszcze długa droga przed nami. Gdy pojawi się projekt rozporządzenia, będzie...
19.12.2014
Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję nr 45/WC/2014 z 20 listopada 2014 roku w sprawie...
19.12.2014
Premier Ewa Kopacz przyjęła dymisje dwóch wiceministrów zdrowia: Cezarego Rzemka i Aleksandra...
19.12.2014
Około 5 tysięcy pudełek życia, w których starsze samotne osoby będą mogły umieścić informacje...
19.12.2014
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że w trakcie syryjskiej wojny domowej ponad mln osób...
19.12.2014
Sms-y przesyłane na numer alarmowy 112 będą przekazywane do właściwych terytorialnie centrów...
19.12.2014
Sejm przyjął poprawki Senatu do noweli prawa farmaceutycznego. Ma ona zwiększyć kontrolę nad...
19.12.2014
Zapewnienie podjęcia działań ratowniczych w czasie dojazdu poniżej kwadransa dla 80 procent...
19.12.2014
Nie finansując leku o nazwie pertuzumab kobietom z zaawansowanym rakiem piersi HER2-dodatnim...
19.12.2014
Uzyskanie informacji o częstości występowania i rodzajach wrodzonych wad rozwojowych oraz...
19.12.2014
22 grudnia 2014 roku odbędzie się 45 posiedzenie Rady Przejrzystości, podczas którego zostaną...
19.12.2014
Faktura nie jest częścią dokumentacji medycznej, również tej o charakterze dodatkowym, i nie może...
19.12.2014
W Olsztynie ruszył proces lekarki oskarżonej o sporządzenie fałszywej opinii dla prokuratury....
19.12.2014
Można udostępnić dokumentację medyczną szkole wyższej lub instytutowi badawczemu do celów...
19.12.2014
W warszawskim Instytucie Psychiatrii i Neurologii przy ulicy Jana III Sobieskiego została otwarta...
19.12.2014
Będę zdeterminowany, aby pakiet onkologiczny wprowadzić, niezależnie od politycznych emocji...
19.12.2014
Akustyczna analiza głosu i mowy pozwala na wczesne wykrycie choroby Alzheimera - poinformowali...
19.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski