Jastrzębie Zdrój: inwestycja finansowana z pożyczki Jessica
\\

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu–Zdroju pod koniec 2013 roku podpisał z Bankiem Ochrony Środowiska umowę inwestycyjną udzielenia pożyczki Jessica na finansowanie projektu "Nadanie nowych funkcji powierzchni szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni szpitala na stację dializ”.

Warunkiem udzielenia pożyczki przez BOŚ było ”twarde” zabezpieczenie w formie kaucji pieniężnej, ewentualnie poręczenie przez JST. Ostatecznie poręczenia udzielili: Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu–Zdroju, samorząd województwa śląskiego, miasto Jastrzębie–Zdrój oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A..

Dla szpitala głównym celem realizacji projektu jest przebudowa i modernizacja stacji dializ oraz zagospodarowanie terenów zielonych na potrzeby pacjentów i osób ich odwiedzających.

Jastrzębski szpital zakończył także realizację finansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Projekt dotyczył kompleksowej termomodernizacji placówki. Jej koszt wyniósł 6,7 mln zł, a dofinansowanie unijne – 5,7 mln zł.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.wss2.pl, stan z dnia 16 stycznia 2014 r.

\
Data publikacji: 16 stycznia 2014 r.