Niedopuszczalne jest złożenie telefonicznie wniosku o przesyłanie dokumentacji medycznej. Natomiast...
21.08.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju kilka serii kwasu...
21.08.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał postanowienie w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w...
21.08.2015
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o rozpoczęciu procedury przyznawania dotacji celowych, na które...
21.08.2015
Lekarze rodzinni mają coraz większe możliwości w zakresie kierowania na badania diagnostyczne....
21.08.2015
Nieprzestrzeganie prawa do świadczeń zdrowotnych, dostępu do dokumentacji medycznej oraz do...
21.08.2015
Dobiega końca budowa Regionalnego Centrum Leczenia Bólu w Mońkach informuje Nasz Dziennik.To jedna...
21.08.2015
Dolnośląskie Centrum Onkologii otrzymało pozwolenie na budowę drugiej filii zakładu radioterapii w...
20.08.2015
Czworaczki, urodzone przedwcześnie przez 65-letnią Niemkę trzy miesiące temu, zostały wypisane ze...
20.08.2015
Ustawa o in vitro rozstrzygnęła, że prawo samotnych kobiet do posiadania potomstwa zajmuje w...
20.08.2015
Dr Bachański miał nie tylko prawo, ale etyczny obowiązek do zastosowania w przypadku swoich...
20.08.2015
21 sierpnia 2015 roku odbędzie się kolejne spotkanie ministra zdrowia w ramach cyklu Polaków...
20.08.2015
Minister zdrowia podpisał nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i...
20.08.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 28/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
20.08.2015
Szpitale prowincji Buenos Aires, najludniejszej w Argentynie, będą miały obowiązek zatrudniać...
20.08.2015
Nieuzasadnione zwolnienia to dodatkowe koszty dla pracodawców, dlatego firmy coraz częściej...
20.08.2015
Kolejki do lekarzy i ogólnie niska jakość oferty NFZ sprawiają, że szybko przybywa chętnych na...
20.08.2015