Konstanty Radziwilł w latach 2001–2010 był prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. W latach 2010–2012 był prezydentem Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich. Był współzałożycielem i wiceprezesem Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”. W 2010 został ekspertem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, a 2013 przewodniczącym rady nadzorczej centrum medycznego.  W 1996 roku założył niepubliczną placówkę ochrony zdrowia Przychodnię Medycyny Rodzinnej.

Nowy minister zdrowia specjalizował się w medycynie ogólnej i rodzinnej. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie ekonomiki zdrowia, bioetyki a także uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
 

W rządzie Beaty Szydło będzie trzech wicepremierów: Piotr Gliński (minister kultury i dziedzictwa narodowego), Mateusz Morawiecki (minister rozwoju) oraz Jarosław Gowin (minister nauki i szkolnictwa wyższego). Mariusz Błaszczak został powołany na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Antoni Macierewicz - ministra obrony narodowej, Witold Waszczykowski - ministra spraw zagranicznych, Paweł Szałamacha - ministra finansów, Zbigniew Ziobro - ministra sprawiedliwości, Dawid Jackiewicz - ministra skarbu państwa, Anna Zalewska - ministra edukacji narodowej, Jan Szyszko - ministra środowiska.

Prezydent powołał Elżbietę Rafalską na ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Krzysztofa Jurgiela na ministra rolnictwa, Andrzeja Adamczyka na ministra infrastruktury i budownictwa,  Marka Gróbarczyka na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Annę Streżyńską na ministra cyfryzacji, Witolda Bańkę na ministra sportu i turystyki.

Krzysztof Tchórzewski, który ma zostać ministrem energetyki, do czasu powołania resortu będzie pełnić funkcję członka Rady Ministrów.

Ministrami, członkami Rady Ministrów zostali również: Beata Kempa - szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Elżbieta Witek - szefowa gabinetu politycznego premiera i rzeczniczka rządu; Mariusz Kamiński - koordynator służb specjalnych; Henryk Kowalczyk - szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.
Premier, w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez prezydenta przedstawia Sejmowi program działania rządu z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. (MO, pap)