W raporcie tym zawarto także wezwanie do likwidacji tzw. okien życia.

Komitet także chwali nasz kraj, chociażby za ratyfikację Konwencji Rady Europy o przemocy wobec kobiet, która zakłada walkę ze stereotypami płciowymi. 

Natomiast wyliczając „główne obszary wymagające szczególnej uwagi", autorzy raportu podają, że w Polsce „nadal panują stereotypy na temat płci", zdarzają się „akty ksenofobii i homofobii". Zalecają w związku z tym nowelizację kodeksu karnego, tak, aby za znieważanie osób homoseksualnych groziło więzienie, tak jak to jest obecnie w przypadku mniejszości narodowych.

Dokument zwraca także uwagę na problemy nastolatków dotyczące dostępu do poradnictwa w zakresie życia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym do środków antykoncepcyjnych. W związku z tym radzi zmianę tematyki zajęć z nauki o życiu w rodzinie oraz złagodzenie warunków dopuszczalności aborcji. 

Czytaj: Ponton: nastolatki nie mają wiedzy na temat życia seksualnego>>>

Rekomendacje komitetu nie są wiążące. Według przedstawicieli lewicy zawarte w nim argumenty mogą być ważnym głosem w sytuacji, gdy władzę przejęła prawica, która wprowadza „restrykcyjne ustawodawstwo, które ogranicza prawa człowieka”.

Cały artykuł www.rp.pl