Umowa w tej sprawie została podpisana 16 listopada 2015. Planowany termin realizacji budowy to lata 2016-2017. Jednak lotnicza pomoc medyczna na terenie północnej części regionu będzie realizowana już od pierwszej połowy 2016 roku. Jak zapewnił Paweł Kamiński – zastępca dyrektora ds. administracyjnych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, do zakończenia budowy bazy właściwej funkcjonować będzie baza tymczasowa. 

Kwestię zakupu śmigłowca zabezpieczy natomiast Ministerstwo Zdrowia – w ramach projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2014. Przetarg na zakup czterech śmigłowców (w tym jednego z przeznaczeniem na stacjonowanie w bazie HEMS w Gorzowie) został już rozstrzygnięty. 

Trwają też prace nad wydzieleniem i przekazaniem na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieruchomości gruntowej, na której ma stanąć baza. Działka zostanie przekazana w formie darowizny. Na realizację tej inwestycji mieszkańcy północnej część  regionu czekali blisko 7 lat. Przeszkodą był między innymi brak decyzji na szczeblu ministerialnym oraz kwestie finansowe. Dzięki partnerstwu wszystkie przeszkody udało się pokonać i Gorzów w końcu będzie miał swoją bazę HEMS.

Utworzenie bazy HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w północnej części województwa znalazło się wśród priorytetowych zadań w dokumentach strategicznych regionu, między innymi  Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020. Decyzją Ministerstwa Zdrowia w Polsce powstaną trzy nowe bazy, w tym jedna w Gorzowie. Pozwoli  to na poszerzenie zasięgu działania SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i udzielanie pomocy na większym obszarze Polski. 

SP ZOZ LPR posiada 17 stałych baz Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego rozmieszczonych w całej Polsce oraz jedną bazę sezonową uruchamianą na czas wakacji. Natomiast na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie zlokalizowany jest Samolotowy Zespół Transportowy.

SP ZOZ LPR dysponuje 23 śmigłowcami ratunkowymi typu Eurocopter EC 135 oraz dwoma samolotami Piaggio P.180 Avanti. Cztery bazy HEMS dyżurują całodobowo (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław), 5 baz w godzinach 7-20 (Olsztyn, Poznań, Białystok, Lublin, Szczecin), pozostałe 8 baz od godziny 7.00, lecz nie wcześniej niż od wschodu słońca, do 45 minut przed zachodem słońca, lecz nie dłużej niż do godziny 20.00.