Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie powstania Instytutu Geriatrii. Rząd zdecydował, że...
25.08.2015
Banki komórek będą musiały posiadać między innymi odpowiednie budynki, pomieszczenia oraz...
25.08.2015
Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad określeniem wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja...
25.08.2015
Środki na profilaktykę HIV/AIDS, rozumianą także jako edukacja społeczna, są zbyt niskie. W...
25.08.2015
3,5 tysiąca seniorów z Radomia będzie mogło bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Miasto...
25.08.2015
Obowiązujące przepisy nie zawierają żadnego postanowienia o zasadach rejestrowania pacjentów do...
25.08.2015
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji postuluje, aby dopuścić do sprzedaży w aptekach...
25.08.2015
Specjaliści w dziedzinie farmakologii, autorytety medyczne, a także politycy postulują powołanie...
25.08.2015
W Polsce brak uregulowań prawnych dotyczących wykonywania testów DNA, brak obowiązkowych...
25.08.2015
Stomatologia powinna być lepiej finansowana, a zwiększenie liczby świadczeń udzielanych dzieciom...
25.08.2015
Zanieczyszczenia powietrza, pochodzące głównie z niskiej jakości pieców do ogrzewania domów, są...
25.08.2015
W I półroczu 2015 roku oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w...
25.08.2015
Wątpliwości co do treści umowy ze świadczeniodawcą należy tłumaczyć na niekorzyść Narodowego...
25.08.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce Sequioa z Warszawy natychmiastowe zaprzestanie...
24.08.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 31/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
24.08.2015
W połowie 2016 roku pierwsi pacjenci powinni być przyjmowani już w nowych pomieszczeniach Szpitala...
24.08.2015
W zakresie leczenia czerniaka w ciągu ostatnich pięciu lat nastąpiła prawdziwa rewolucja. Rewolucja...
24.08.2015
Szczepionki przeciw grypie trafiły już do hurtowni, które rozpoczęły ich dystrybucję do aptek i...
24.08.2015
Główny Inspektor Farmaceutyczny decyzją nr 30/WC/2015 wycofał z obrotu na terenie całego kraju...
24.08.2015