Projekt nie zmienia wysokości zasadniczych wynagrodzeń miesięcznych ustalonych na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 20 grudnia 2012 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1498), a jedynie dodaje kardiologię dziecięcą i chirurgię ogólną i usuwa neonatologię z listy, którą reguluje wskazane wyżej rozporządzenie.

Projektowany akt normatywny pozostaje w związku z projektem rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.

Czytaj: Kardiologia dziecięca i chirurgia na liście priorytetowych dziedzin medycyny>>>

Umieszczenie kardiologii dziecięcej oraz chirurgii ogólnej na liście dziedzin priorytetowych jest uzasadnione zaspokojeniem potrzeb społeczeństwa w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych. Obecnie liczba noworodków ze złożonymi wadami serca zdiagnozowanymi prenatalnie ulega zwiększeniu. Ponadto zwiększa się również populacja dzieci z wadami serca leczonymi wieloetapowo, wymagającymi wielokrotnych pobytów w ośrodkach referencyjnych. Usunięcie neonatologii z listy priorytetowych dziedzin medycyny nie wpłynie na system ochrony zdrowia.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.