49 procent przebadanych miało podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego, czyli poziom przekraczający 190 mg%. 7 procent miało podwyższone stężenie glukozy we krwi. Szczegółowy lipidogram wykazał, iż u 29 procent pacjentów stężenie cholesterolu HDL (tzw. dobrego cholesterolu) znajduje się poniżej normy, czyi poniżej 50 mg% u kobiet i poniżej 40 mg% u mężczyzn, a u 34 procent pacjentów stwierdzono stężenie cholesterolu LDL (tzw. złego cholesterolu) powyżej normy, czyli powyżej 115 mg%. U 59 procent pacjentów stwierdzono stężenie trójglicerydów powyżej normy, czyli powyżej 150 mg%.Z konsultacji kardiologicznych skorzystało 27 procent pacjentów, a badanie EKG wykonano u 433 osób.

Mobilna Kardiologiczna Poradnia Servier już po raz trzynasty podróżowała po Polsce, oferując bezpłatne badania i konsultacje kardiologiczne. Tegoroczna edycja, w myśl hasła „Trzecia Młodość Twojego Serca”, była dedykowana osobom po 60. roku życia, które  z uwagi na wiek są szczególnie narażone na ryzyko powikłań nadciśnienia tętniczego, takich jak udar mózgu i zawał serca. W ramach akcji „Servier dla Serca” propagowano regularne badania profilaktyczne oraz zdrowy styl życia. W każdym z miast, które odwiedziła Kardiologiczna Poradnia Servier pod okiem „Trenerów Serc” odbywały się „Treningi dla Serca”, promujące aktywność fizyczną w każdym wieku. 

Czytaj: Test sprawdzający ryzyko chorób serca i naczyń>>>

- Badania organizowane w ramach akcji „Servier dla Serca” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców miast odwiedzanych przez Kardiologiczną Poradnię Servier - podkreśla dr Katarzyna Urbańska, dyrektor ds. komunikacji i spraw zewnętrznych Servier Polska. - Od lat staramy się budować świadomość społeczną Polaków na temat profilaktyki i zdrowego stylu życia. Wierzymy, że dzięki upowszechnianiu wiedzy na temat ryzyka chorób sercowo-naczyniowych można sprawić, że w najbliższych latach mniej dotkliwe dla Polaków okażą się społeczne następstwa chorób układu krążenia.

Jak podkreślają eksperci Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, wiek jest głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wraz z wiekiem w naczyniach krwionośnych dochodzi do funkcjonalnych zmian, takich jak zmiany włókniste tętnic, którym towarzyszy zwiększenie grubości ścian tętnic. W konsekwencji tych zmian wyraźnie zwiększa się prawdopodobieństwo występowania nadciśnienia tętniczego, które w przypadku braku odpowiedniego leczenia zwiększa ryzyko udarów mózgu. 

- Wraz z wiekiem obserwowane jest stałe podnoszenie się wartości ciśnienia skurczowego, natomiast wartość ciśnienia rozkurczowego wzrasta do 60. roku życia, a następnie obserwuje się jego stopniowe obniżanie - podkreśla dr Agata Kusz-Rynkun z Kliniki Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Kości z Pododdziałem Geriatrycznym CMKP w Warszawie. - Powyższa prawidłowość przekłada się na charakterystyczne u osób po 60. roku życia występowanie izolowanego nadciśnienia skurczowego. Dochodzi wtedy do podwyższenia ciśnienia skurczowego powyżej wartości 139 mmHg, przy jednoczesnym zachowaniu wartości ciśnienia rozkurczowego poniżej 90 mmHg. Izolowane nadciśnienie skurczowe zwiększa 2-krotnie śmiertelność ogólną i prawie 3-krotnie śmiertelność sercowo-naczyniową, co czyni ten rodzaj nadciśnienia tętniczego szczególnie niebezpiecznym. 

Z powyższych względów u osób po 60. roku życia należy skupić szczególną uwagę na ograniczeniu przyczyn nadciśnienia tętniczego poprzez skuteczną zmianę trybu życia, na którą składają się między innymi ograniczenie masy ciała, wypracowanie zdrowych nawyków żywieniowych, systematyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego oraz podejmowanie regularnej aktywności fizycznej. U pacjentów po 60. roku życia, ze względu na współwystępowanie schorzeń, specjaliści zalecają obok profilaktyki, zintegrowaną opiekę zdrowotną, opartą o założenia holistycznej perspektywy zdrowia człowieka, w tym wdrażanie metod optymalizacji leczenia. Wraz z wiekiem i stopniem zaawansowania chorób układu krążenia, gdy profilaktyka oparta na zasadach zdrowego stylu życia okazuje się niewystarczająca, należy regularnie kontrolować stan zdrowia i konsultować wyniki badań z lekarzem. 

Patronat nad tegoroczną edycją akcji „Server dla Serca” objęły: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, a także Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. 

Dowiedz się więcej z książki
Zagrożenia zdrowia publicznego. Zdrowie człowieka a środowisko. Część 2
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł