Pytanie

Czy pielęgniarka posiadająca licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a nie pielęgniarstwa epidemiologicznego o stażu pracy 3 lata w szpitalu, może pracować na stanowisku specjalisty ds. epidemiologii (lub ewentualnie specjalistki pielęgniarki), o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami?

Odpowiedź

Pielęgniarka posiadająca licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, a nie pielęgniarstwa epidemiologicznego o stażu pracy 3 lata w szpitalu nie może pracować na stanowisku specjalisty ds. epidemiologii (lub ewentualnie specjalistki pielęgniarki), o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Uzasadnienie

Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w załączniku określającym wymagane od pracowników kwalifikacje na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami w Dziale I Pracownicy działalności podstawowej pod poz. 9 zawiera wymagania dla specjalisty do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii, które są następujące:

1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny

2) tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny

3) licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny

4) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny

Posiadanie kwalifikacji w postaci ukończonego kursu kwalifikacyjnego dotyczy jedynie okresu przejściowego do 31 grudnia 2020 roku.

Wskazywany we wszystkich grupach (1-4) kurs kwalifikacyjny, należy rozumieć jako kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Oprócz odpowiedniego wykształcenia wymagany jest również staż pracy w szpitalu wynoszący 3 lata, jednakże dla odpowiedzi na pytanie ma to znaczenie drugorzędne.

Dziedzina epidemiologii jest odrębną dziedziną w pielęgniarstwie. Co prawda kurs kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zawiera pewne elementy dotyczące zagadnień związanych z epidemiologią, jednakże jest to stanowczo za mało, aby pielęgniarka mogła zajmować samodzielne stanowisko specjalisty do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii.

Czytaj inne komentarze tej autorki:

Praca pielęgniarki na stanowisku dyspozytora nie powoduje przerwy w zawodzie>>>

Spirometrię może wykonać pielęgniarka po kursie specjalistycznym>>>

Położna nie może zajmować stanowiska naczelnej pielęgniarki >>>

Położna bez kwalifikacji pielęgniarskich nie może pracować jako pielęgniarka>>>

Iwona Choromańska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie medycznym. Prowadzi obsługę prawną podmiotów leczniczych. Przez wiele lat współpracowała z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła również w wielu szkoleniach pielęgniarek i położnych jako wykładowca.