O korzyściach płynących z bezpiecznego przesyłania danych medycznych na odległość rozmawiano we wtorek w Warszawie podczas zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą (KIG) debaty „telemedycyna – nowe kierunki rozwoju medycyny”. 

Telemedycyna, jak wskazywali uczestnicy spotkania, może przynieść korzyści wielu środowiskom - pacjentom, lekarzom i pielęgniarkom oraz politykom zajmujących się systemem ochrony zdrowia. 

Potencjalne korzyści dla pacjentów to poprawa bezpieczeństwa poprzez telemonitoring, ułatwienie dostępu do lekarza poprzez telekonsultacje i do informacji o procesie leczenia np. poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). 

Personel medyczny dzięki telemedycynie może zyskać dostęp do zintegrowanej wiedzy o leczeniu dzięki IKP, możliwość analizy wielu gromadzonych danych w ramach Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), pomiary w czasie rzeczywistym parametrów życiowych pacjenta i dostęp do wiedzy dzięki e-learningowi.

Pozytywy dla decydentów to dostęp do informacji przydatnych przy podejmowaniu decyzji zdrowotnych i epidemiologicznych. 
Telemedycyna, jak wskazywali paneliści między innymi profesor Ryszard Piotrowicz z Instytutu Kardiologii w Aninie, może mieć zastosowanie do wielu celów m.in. profilaktyki, diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz nauki i dydaktyki. 

Niestety, jak ocenił prezes KIG Andrzej Arendarski, barier ograniczających telemedycynę jest obecnie niemało. Wskazał na brak świadomości - wśród pacjentów i personelu medycznego - możliwości jakie niesie telemedycyna; ograniczenia związane z utrudnieniami w dostępie do internetu; brak zaufania pacjentów, szczególnie osób starszych oraz kwestie dotyczące sposobu finansowania świadczeń ze środków publicznych. 


Uczestnicy debaty podkreślali, że telemedycyna jest z powodzeniem wykorzystywana w wielu obszarach systemu ochrony zdrowia. Profesor Henryk Skarzyński z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu podał jako przykład stworzoną przez siebie Ogólnopolską Sieć Teleaudiologii. Umożliwia ona pooperacyjną opiekę nad pacjentami z wszczepionymi implantami słuchowymi, na odległość. 

Paneliści przypominali podczas debaty, że w ostatnim czasie stworzono ramy prawne poprzez uchwalenie przepisów dotyczących funkcjonowania tzw.platformy e-zdrowie. Przypominali także, że kilka tygodni temu NFZ uruchomiło finansowanie telekonsultacji kardiologicznych i geriatrycznych dla pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. (pap) 
 

 

Dowiedz się więcej z książki
Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł