Pielęgniarki i położne z dniem 1 stycznia 2016 r. mają mieć zapewnioną podwyżkę od ilości...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
23.06.2016
Do SP ZOZ wpłynął wniosek o wypłatę dużej kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę...
Wesołowska Dominika
23.06.2016
Pracodawca (SP ZOZ) wypłaca wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania u niego...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Komu szpital powinien wydać kartę zgonu pacjentki, która: 1. ma dwóch dorosłych synów, których nie...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Jeżeli pacjentka lecząca dziecko w poradni specjalistycznej w innej przychodni w ramach umowy NFZ...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
23.06.2016
Placówki medyczne coraz częściej udzielają informacji o stanie zdrowia swoich pacjentów zakładom...
23.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski