Natomiast aż co trzeci rodzic (33 procent) nie wie, czy warto szczepić dzieci na pneumokoki czy nie. Największy odsetek zwolenników szczepionek na penumokoki jest wśród mieszkańców miast od 200 do 500 tysięcy mieszkańców (67 procent), najmniej wśród mieszkańców wsi (45 procent).

39 procent rodziców przyznało, że decyduje się u swoich dzieci nie tylko na szczepienia obowiązkowe, lecz również na szczepienia dodatkowe, płatne. Wśród szczepionek dodatkowych pneumokoki są na pierwszym miejscu – wybiera je aż 71 procent rodziców decydujących się na szczepienia dodatkowe. Szczepionka przeciwko pneumokokom jest najczęściej wybieraną przez rodziców szczepionką dodatkową poza szczepieniami obowiązkowymi z karty szczepień.

Czytaj: Od 2017 roku wszystkie dzieci w Polsce będą szczepione na pneumokoki>>>

Poza tym rodzice wskazywali na szczepienia przeciwko rotawirusom (57 procent), przeciwko ospie (51 procent), przeciwko meningokokom (35 procent), WZW typu A (30 procent) oraz przeciwko grypie (27 procent). 

Badanie przeprowadzone zostało przez ARC Rynek i Opinia w dniach od 15 do 20 kwietnia 2016 roku na próbie N=500 rodziców dzieci w wieku 0-6 lat. Badanie przeprowadzono techniką CAWI (ankiety on-line przeprowadzone na własnym panelu badawczym).