Komentarz niniejszy dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych pacjenta w procesie...
Paszkowski Artur
23.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża najważniejsze zasady przysługującego od 1 stycznia 2016 r. prawa do...
23.06.2016
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. 2011 r....
Sieńko Agnieszka
23.06.2016
Komentarz omawia zmiany, jakie zostały wprowadzone ustawą o działalności leczniczej w zakresie...
23.06.2016
Problematyka dokumentacji medycznej dotyczy zarówno świadczeniodawców medycznych jak i pacjentów....
Prawo.pl
23.06.2016
Zarządzanie
Niniejsza analiza przybliża najważniejsze zmiany dotyczące zawodu fizjoterapeuty, które zostały...
Siwiec Maciej
23.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta oraz problemy z...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża zasady jakie od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać lekarzy w...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Jednym z podstawowych obowiązków placówek medycznych jest prowadzenie dokumentacji medycznej...
Narolski Mirosław Łokaj Maciej
23.06.2016
Komentarz omawia problematykę wydania pacjentowi oryginału dokumentacji medycznej. Autorka wskazuje...
23.06.2016
Komentarz dotyczy kwestii związanych ze skierowaniami lekarskimi. W swej istocie dotyka on nade...
23.06.2016
Omawiane w ostatnim czasie w mediach podwyżki dla pielęgniarek wprowadzone zostały rozporządzeniem...
23.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża zasady dotyczące nowych uprawnień do refundacji leków dla pacjentów,...
Urban Krzysztof
23.06.2016
Celem komentarza jest przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem do działalności podmiotów...
Karkowski Tomasz
23.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża najważniejsze założenia książeczki zdrowia wprowadzonej przez nowe...
Kwiatkowska Monika
23.06.2016
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów...
Machulak Grzegorz
23.06.2016
Co powinien zawierać formularz zgody na udzielenie świadczeń medycznych osoby nieletniej,...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
SP ZOZ zbiera od pacjentów zarówno hospitalizowanych, jak i ambulatoryjnych dane osobowe uzyskując...
Podciechowska Anna
23.06.2016
Jesteśmy SP ZOZ-em. Wpłynął do nas wniosek na podst. art. 10 ust. 1 oraz art. 4 ustawy o dostępie...
Sieńko Agnieszka
23.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski