Niniejszy komentarz koncentruje się na praktycznym omówieniu zagadnienia bezpieczeństwa pacjentów i...
Łokaj Maciej
23.06.2016
Od dnia 1 stycznia 2016 r. pielęgniarki i położne, po spełnieniu odpowiednich warunków, uzyskają...
Prawo.pl
23.06.2016
Wejście w życie przepisów ustawy o działalności leczniczej wprowadziło szereg zmian w systemie...
Sieńko Agnieszka
23.06.2016
Od dnia 1 maja 2016 r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące ustawowych wymogów niezbędnych dla...
Paszkowska Małgorzata
23.06.2016
Do podstawowych zawodów medycznych obok lekarza należy zawód pielęgniarki. Pielęgniarki to grupa...
Prawo.pl
23.06.2016
Komentarz opisuje prawne ograniczenia reklamy świadczeniodawców rynku usług medycznych tj....
Paszkowska Małgorzata
23.06.2016
Niniejszy komentarz poświęcony jest tematyce związanej z określeniem przyczyny zgonu. Problematyka...
Gałęska-Śliwka Anita
23.06.2016
Komentarz opisuje problematykę błędu w sztuce medycznej jako podstawę odpowiedzialności lekarzy....
Boratyńska Maria
23.06.2016
Niniejszy komentarz ma na celu przybliżenie czytelnikom zagadnienia dostępu osób należących do...
Łokaj Maciej
23.06.2016
Zgodnie z przepisem art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej...
Paszkowski Artur
23.06.2016
Nowa ustawa o działalności leczniczej utrzymała istnienie organu doradczego, jakim jest rada...
Fortak-Karasińska Katarzyna Podciechowska Anna
23.06.2016
Komentarz poprzez analizę najbardziej typowych nieprawidłowości omawia praktyczne problemy...
Pietraszewska-Macheta Agnieszka
23.06.2016
Dnia 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe zasady ustalania minimalnych norm zatrudnienia...
23.06.2016
Przepisy prawa umożliwiają dopuszczenia rezydenta do samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych podczas dyżuru, ale po uprzednim wyrażeniu zgody przez kierownika specjalizacji. Do tego czasu dyżur powinien być pełniony pod nadzorem lekarza specjalisty. Odpowiedzialność lekarza rezydenta za błąd zależy jednak od wielu czynników, np. rodzaju umowy czy organizacji pracy w podmiocie - pisze Monika Kwiatkowska, radca prawny.
Kwiatkowska Monika
23.06.2016
Zawody medyczne
Prawa pacjenta należą do standardów prawnych i etycznych wykonywania zawodów medycznych, w tym...
23.06.2016
Poniższe opracowanie ma na celu kompleksową prezentację zagadnienia udostępniania dokumentacji...
Łokaj Maciej
23.06.2016
W niniejszym komentarzu przedstawiono problematykę zasad prowadzenia dokumentacji medycznej w...
Łokaj Maciej
23.06.2016
Komentarz opisuje zakres czynności personelu medycznego związanych z wystawieniem karty zgonu....
Lenczowska-Soboń Katarzyna
23.06.2016
Komentarz omawia podstawowe kwestie związane z przekazywaniem leków szpitalom.
Sławatyniec Łukasz
23.06.2016
Komentarz przedstawia obowiązki podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i...
23.06.2016
Poniższy komentarz omawia specyfikę zawieranych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu...
Łokaj Maciej
23.06.2016
Niniejszy komentarz próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy system monitorowania budynków podmiotów...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Mapy potrzeb zdrowotnych to opracowania uwzględniające specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności...
Kaczorowska-Kossowska Iwona
23.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża kilka ważnych orzeczeń dotyczących statutu podmiotu leczniczego. W...
Lenczowska-Soboń Katarzyna
23.06.2016
Niniejszy komentarz poświęcony został omówieniu zagadnienia związanego z czasem pracy w podmiotach...
Karolina Kołakowska Narolski Mirosław Łokaj Maciej
23.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża orzeczenia sądów, które dotycząc problematyki wyrażenia zgody...
Lenczowska-Soboń Katarzyna
23.06.2016
W ochronie zdrowia bardzo istotną rolę ma jakość materiałów jednorazowego użytku (np....
23.06.2016
Niniejsza publikacja przybliża zasady dokonywania przez pielęgniarki i położne kontynuacji...
Warmińska Ewa Urban Krzysztof
23.06.2016
Komentarz omawia zasady udostępniania dokumentacji medycznej organom ścigania. W opracowaniu...
Prawo.pl
23.06.2016
Komentarz omawia problematykę funkcjonowania podmiotów leczniczych w związku z wejściem w życie...
Lenczowska-Soboń Katarzyna
23.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski