Inwestycje w zakresie ochrony zdrowia znalazły się wśród sprawdzanych przez Najwyższą Izbę Kontroli...
28.01.2016
1 lutego 2016 roku odbędzie się 4 posiedzenie Rady Przejrzystości, która przygotuje stanowiska w...
28.01.2016
Resort zdrowia planuje włączenie do bezlimitowego rozliczania świadczeń z zakresu opieki...
28.01.2016
W Belgii w 2015 roku poddano eutanazji rekordową liczbę osób: 2021 - poinformowała w środę 27...
28.01.2016
26 stycznia 2016 w Mysłowicach odbyło się otwarcie Domu Dziennego Pobytu Senior-WIGOR. Placówka...
28.01.2016
Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazał spółce UPS Zdrowia z Warszawy natychmiastowe zaprzestanie...
28.01.2016
23 lutego 2016 roku odbędzie się szkolenie on-line na temat zakresu stosowania aktualnych...
27.01.2016
Już 1500 pacjentów objętych jest zdalnymi usługami medycznymi: monitoringiem kardiologicznym,...
27.01.2016
2 marca 2016 roku odbędzie się, organizowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer, webinarium dotyczące...
27.01.2016
Radni Bydgoszczy wyrazili w środę 27 stycznia 2016 poparcie dla obywatelskiej inicjatywy utworzenia...
27.01.2016
Od rejestracji leków onkologicznych do ich refundacji w naszym kraju mija średnio od 3 do 7 lat...
27.01.2016
Lepsze warunki leczenia pacjentów i stworzenie warunków do stałego pobytu rodziców z dzieckiem...
27.01.2016
Trzyletnia dziewczynka zmarła w wyniku powikłań po grypie - podała minister zdrowia obwodu...
27.01.2016
Mapy potrzeb zdrowotnych i plany inwestycyjne będą podstawą dyskusji dotyczącej utworzenia sieci...
27.01.2016
Nie ma przeciwwskazań prawnych do łączenia przez profesora Mariana Zembalę mandatu posła z...
27.01.2016
Prawie tysiąc zarzutów dotyczących przyjmowania łapówek w zamian za wystawianie zwolnień lekarskich...
27.01.2016
U młodego Duńczyka, który niedawno wrócił z wycieczki do Brazylii i Meksyku, stwierdzono obecność...
27.01.2016
Szpitale powiatowe ponoszą duże koszty związane z obowiązkiem zatrudniania przez całą dobę...
27.01.2016
Rzecznik Praw Obywatelskich ponawia prośbę o uwzględnienie w programach studiów medycznych treści...
27.01.2016
Jeśli szpitale odnotują ujemny wynik finansowy to ich właściciele - samorządy, ministrowie - będą...
27.01.2016
Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika we wtorek 26 stycznia 2016 opowiedział się za utrzymaniem...
27.01.2016
220 tysięcy żołnierzy skieruje rząd Brazylii do walki z niebezpiecznym wirusem Zika, przenoszonym...
27.01.2016
Szpital Żagiel Med z Lublina jako pierwszy w Polsce posiada aparat MR przeznaczony wyłącznie do...
27.01.2016
Szpital św. Elżbiety Mokotowskie Centrum Medyczne wprowadził do zakresu oferowanych badań...
26.01.2016
Do 31 marca 2016 roku ma być gotowy projekt nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W tym...
26.01.2016
Zgodnie z decyzją ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela we wtorek 26 stycznia 2016...
26.01.2016
Na Ukrainie panuje epidemia grypy poinformował we wtorek 26 stycznia 2016 roku minister zdrowia...
26.01.2016
Studenci medycyny mogą bezpłatnie uczyć się języka czeskiego, wystarczą komputer i dostęp do...
26.01.2016
W aptekach dostępny jest pierwszy uzyskiwany z konopi siewnych polski suplement diety zwierający...
26.01.2016