"Dla kierownictwa resortu w pierwszej kolejności priorytetem jest zadbanie o to, by żadnemu z pacjentów w wyniku powstałej sytuacji kryzysowej nie stała się krzywda. Koniecznością jest zapewnienie kompleksowej i nieprzerwanej opieki" - czytamy w stanowisku Ministerstwa.
 
Resort zaapelował też o zmianę formy protestu na taką, która nie będzie negatywnie wpływać zarówno na bezpieczeństwo pacjentów jak i sytuację finansową szpitala.

Czytaj: Warszawa: strajk pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka>>>

MInisterstwo podkreśla, że ma świadomość trudnej sytuacji finansowej CZD. Ze względu na szczególne znaczenie instytutu i potrzebę zapewnienia ciągłości jego funkcjonowania rząd zdecydował się wesprzeć CZD udzielając wysokiej pożyczki – przede wszystkim na spłatę zobowiązań oraz termomodernizację budynku. 17 grudnia 2015 roku minister skarbu państwa pozytywnie rozpatrzył wniosek CZD dotyczący udzielenia 100 mln zł pożyczki. Została ona uruchomiona w styczniu 2016 roku z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z 11 sierpnia 2011 roku w sprawie wsparcie niebędącego pomocą publiczną.
 
Obecnie zobowiązania ogółem Instytutu „Pomnika - Centrum Zdrowia Dziecka” wynoszą 336 mln zł, w tym zobowiązania wymagalne - 23 mln zł (stan na koniec I kwartału 2016 roku).
 
"Prosimy obie strony o rozsądny dialog z poszanowaniem dla przedstawianych argumentów" - zaapelowało Ministerstwo.(pap)