Fulbright Academy założyli absolwenci prestiżowego, międzynarodowego „Fulbright Exchange Program”, który każdego roku inwestuje w talenty i aspiracje ponad 6 tysięcy 500 studentów, naukowców, specjalistów, nauczycieli i naukowców z całego świata.
 
Wśród członków Rady znajdują się stypendyści Fulbrighta, zajmujący ważne stanowiska kierownicze w różnych organizacjach zarówno rządowych, naukowych, jak i w korporacjach i innych przedsiębiorstwach w USA. Są to m. in. prawnicy, ekonomiści, biolodzy, lekarze.
 
Dr Robert Rumiński jest adiunktem w Katedrze Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzanie i Ekonomiki Usług US. Z Fulbright Academy jest związany jest od 2009 roku. Otrzymał wówczas roczne stypendium naukowe - Fulbright Advanced Research Grant, które zrealizował w renomowanym Loyola Marymount University - College of Business Administration w Los Angeles w Kalifornii.
 
W ciągu ostatnich kilku lat aktywnie uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach związanych z działalnością Fulbright Academy, m.in. dorocznych, międzynarodowych konferencjach stypendystów Fulbrighta, odbywających się w różnych częściach świata.
 
Zainteresowania naukowe dra Roberta Rumińskiego to bankowość, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie small business'em, ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw oraz międzynarodowe stosunki finansowe. Ponadto jest również członkiem Fulbright Alumni Association w Polsce oraz U.S. State Department Exchange Programs w USA i United States Department of State Alumni Association w USA.
 
PAP – Nauka w Polsce