"Niski poziom nakładów na naukę z budżetu państwa i brak prymatu kryterium doskonałości w naszej polityce naukowej sprawiają, że sytuacja Polski w konkursach programów europejskich jest bardzo zła, a tym samym obniża się jej prestiż w skali europejskiej” – czytamy w apelu Federacji Polskich Towarzystw Naukowych.
 
Autorzy wzywają więc Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorów czołowych szkół wyższych, kierownictwo Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konsekwentnego promowania doskonałości w nauce.
 
"Nie można dopuścić do tego, że nawet przy istotnym zwiększeniu budżetu nauki związanego z funduszami europejskimi, będziemy nadal tracić dystans do innych krajów UE i zaprzepaścimy unikalną szansę na poprawienie stanu nauki w Polsce” – piszą autorzy przesłanego PAP komunikatu.
 
Ich zdaniem niepokojące jest, że mimo znacznego zwiększenia w ostatnich latach funduszy zasilających naukę w Polsce, jej konkurencyjność ciągle się obniża. Do tej pory jedynie 12 polskich naukowców realizuje granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych(ERC). W Wielkiej Brytanii takich grantów jest 680, w Niemczech - 423, we Francji - 400, w Hiszpanii - 171, w Finlandii - 52 i 29 na Węgrzech.
 
"Aby zwiększyć skuteczność polskich wystąpień w konkursach europejskich i tym samym podnieść prestiż naszych instytucji naukowych w skali europejskiej, przy wydatkowaniu pieniędzy z budżetu krajowego na naukę, należy położyć nacisk na konsekwentne wdrażanie mechanizmów promujących kryterium doskonałości” – czytamy w apelu.
 
Zdaniem przedstawicieli FPTN dobrym krokiem było powołanie Narodowego Centrum Nauki (NCN), które od początku stosuje kryterium doskonałości naukowej. Również środki rozdzielane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinny być rozdysponowywane przede wszystkim z uwzględnieniem kryterium doskonałości.
 
"Wszelkiego typu +rozsmarowywanie+ tych środków nie przyniesie pożądanego efektu podniesienia rangi polskiej nauki. Fundusze z Ministerstwa powinny płynąć głównie do instytucji naukowych z wyraźnie nakreśloną strategią promowania doskonałości” – przekonują autorzy apelu.
 
PAP - Nauka w Polsce