Absolwenci UW najlepsi w konkursie o podatkach

Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego okazali się autorami najlepszych prac magisterskich zgłoszonych do konkursu Podatki proste jak drut. Konkurs organizowali doradcy podatkowi.

11.05.2018

Sejm za dalszymi pracami nad "Konstytucją dla Nauki"

Szkolnictwo wyższe

W środę po południu Sejm rozpoczął prace nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0, Konstytucja dla Nauki) i opowiedział się za dalszymi pracami nad nim w komisji.

09.05.2018

Utrata danych może być istotnym naruszeniem

RODO

Przy okazji analizy ryzyka warto stworzyć dokument zawierający zestawienie istotnych naruszeń. Nie można w nim zapomnieć o utracie danych. Zniszczenie tych, bez których nie można wydać studentowi zaświadczenia o kontynuacji nauki może być bowiem dotkliwe mówi Piotr Topolski, administrator bezpieczeństwa danych Uniwersytetu Łódzkiego w rozmowie z Jolantą Ojczyk.

07.05.2018

Fundacja Helsińska zaprasza studentów na praktyki

Dla studenta

Udział w spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, analiza napływających spraw oraz udział w rozprawach sądowych - takie m.in. zadania...

02.05.2018

NSA: Koszt wykładów dla aplikantów jest jawny

Utrwalony jest w orzecznictwie pogląd, że samorząd zawodowy kształcąc aplikantów wykonuje zadania o charakterze publicznym - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Kształcenie i egzaminy mają charakter...

25.04.2018

Uczelnie Polski i Etiopii będą współpracować

Wsparcie mobilności akademickiej, ułatwienia w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów uczelni obu krajów w celu wymiany m.in. nauczycieli akademickich zakłada list intencyjny popisany we wtorek przez...

24.04.2018

BBN zaprasza studentów na staż wakacyjny

Praca z analitykami w wybranym przez siebie departamencie Biura: Analiz Strategicznych, Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego oraz w Archiwum - takie możliwości...

23.04.2018