Senat poprawił nowelizację ustawy o archiwach

Samorząd terytorialny

Celem zmian jest m.in. ułatwienie gromadzenia i przechowywania oraz zarządzania dokumentacją elektroniczną, uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia systemów...

10.03.2015

Od 1 lipca nowe zasady emisji obligacji

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowa ustawa o obligacjach, wprowadzająca m.in. prawną podstawę do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy.

06.03.2015

Od 1 marca nowy wzór dowodu osobistego

Samorząd terytorialny

Od 1 marca br. obowiązywać będą nowe wzory dowodów osobistych. Dowody wydane przed tym dniem zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

04.03.2015

Nowy dowód można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy

Samorząd terytorialny

Od 1 marca br. dowód osobisty będzie można wyrobić w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Z nowego wzoru dokumentu zniknie kilka informacji, m.in. o adresie zameldowania, wzroście i...

01.03.2015

Nowe przepisy umożliwiają głosowanie korespondencyjne

Samorząd terytorialny

Minister Administracji i Cyfryzacji wydał rozporządzenie umożliwiające przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego w kraju, dotyczące m.in. trybu odbierania kopert zwrotnych od wyborców.

23.02.2015

Samorządy mogą udzielać zwolnień z podatków lokalnych

Samorząd terytorialny

Stworzenie ogólnopolskiego programu pomocy w formie zwolnień z podatków lokalnych, przewiduje wchodzące w życie 17 lutego br. rozporządzenie Rady Ministrów określające ramowe warunki udzielania...

17.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski