Senat poprawił nowelizację ustawy o archiwach

Samorząd terytorialny

Celem zmian jest m.in. ułatwienie gromadzenia i przechowywania oraz zarządzania dokumentacją elektroniczną, uproszczenie zasad postępowania z dokumentacją w przypadku współistnienia systemów...

10.03.2015

Od 1 lipca nowe zasady emisji obligacji

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 lipca br. wejdzie w życie nowa ustawa o obligacjach, wprowadzająca m.in. prawną podstawę do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy.

06.03.2015

Od 1 marca nowy wzór dowodu osobistego

Samorząd terytorialny

Od 1 marca br. obowiązywać będą nowe wzory dowodów osobistych. Dowody wydane przed tym dniem zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

04.03.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski