Opublikowano postanowienie ws. prezydenckiego referendum

Samorząd terytorialny

Opublikowano postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. Pytania będą dotyczyły m.in. wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach...

24.06.2015

Weszła w życie nowa ustawa o rzeczach znalezionych

Samorząd terytorialny

Określenie praw i powinności znalazców oraz zakresu obowiązków starostów, którzy są odpowiedzialni za przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych - przewiduje nowa ustawa, która w niedzielę...

21.06.2015

Samorządy będą mogły pomóc represjonowanym w PRL

Samorząd terytorialny

Od 31 sierpnia br. będą obowiązywały zasady przyznawania szczególnego statusu działaczom opozycji i osobom represjonowanym z powodów politycznych w PRL. Z uzyskaniem statusu związana będzie dodatkowa...

09.06.2015

Niezgodny z prawem unijnym handel drewnem będzie karany

Samorząd terytorialny

Znowelizowana ustawa o lasach przewiduje kary pieniężne za naruszenie przepisów unijnych dotyczących m.in. przewozu produktów z drewna oraz wprowadzenia do obrotu drewna lub produktów z drewna.

01.06.2015

Wkrótce budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia

Samorząd terytorialny

Znowelizowane przepisy Prawa budowlanego przewidują możliwość budowy domu jednorodzinnego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja wejdzie w życie 28 czerwca br.

18.05.2015

Zmiana zasad przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy zmieniają zasady przewożenia dzieci w fotelikach samochodowych. Nakładają również na kierowców autobusów obowiązek informowania pasażerów o konieczności używania pasów bezpieczeństwa.

14.05.2015

Kodeks rodzinny z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

Tekst jednolity Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 583) dostępny jest w Serwisie Samorządowym www.samorzad.lex.pl.

02.05.2015