Subwencja w 2016 r. wyższa o 98 zł

Samorząd terytorialny

W 2016 r. subwencja oświatowa wzrośnie o ok. 98 zł na jednego ucznia. Nie będzie zmian w wyliczaniu pieniędzy dla gmin nieprowadzących szkół.

27.10.2015

Obowiązuje nowe Prawo o zgromadzeniach

Samorząd terytorialny

Nowa definicja zgromadzenia, uproszczony sposób składania zawiadomień i nowy tryb postępowania uproszczonego to najważniejsze zmiany wynikające z obowiązującego od 14 października nowego Prawa o...

15.10.2015

Tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym

Samorząd terytorialny

W dniu 1 października w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2015 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. poz....

05.10.2015

Nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym już obowiązuje

Samorząd terytorialny

Z dniem 30 sierpnia br. weszła w życie nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym wprowadzająca nowe rozwiązania m.in. w zakresie łączenia spraw oraz ich rozpatrywania na posiedzeniu niejawnym.

01.09.2015