Zobacz tekst jednolity ustawy z dnia 13 listopada 2013 r. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513) .