Nowelizacja o podwykonawcach wprowadza wiele formalności

Zamówienia publiczne

Na gruncie nowelizacji Prawa zamówień publicznych dotyczącej podwykonawców, wykonawcy będą musieli przedstawiać zamawiającym projekty umów ze wszystkimi podwykonawcami. Eksperci podkreślają, że...

05.12.2013

Podpisano umowę na remont drogi koło Kętrzyna

Zamówienia publiczne

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podpisał umowę na modernizację drogi wojewódzkiej w okolicach Kętrzyna. Umowa ma wartość 23 mln zł. Dzięki tej inwestycji z Mazur łatwiej będzie dojechać do...

05.12.2013

WSA: instytut badawczy to nadal zamawiający

Zamówienia publiczne

Sam fakt wyłączenia instytutów badawczych poza sektor finansów publicznych nie jest równoznaczny z wyłączeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli instytut...

04.12.2013

Czy wadium wniesione w euro należy zwrócić w złotówkach?

Zamówienia publiczne

Jeśli w ramach przetargu, wykonawca zagraniczny wpłacił wadium w euro na rachunek złotówkowy wskazany przez zamawiającego (polski bank dokonał przeliczenia walut), to czy zwrot wadium ma się odbyć w...

03.12.2013

PiS: wniosek do NIK w sprawie zakupu Pendolino

Zamówienia publiczne

Klub PiS złożył we wtorek wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, aby zbadała okoliczności zakupu pociągów Pendolino. Mogło dojść do korupcjogennego postępowania, państwo nie nadzorowało należycie...

03.12.2013

Poznański przetarg na wywóz odpadów unieważniony

Zamówienia publiczne

Związek międzygminny, odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów w Poznaniu i okolicznych gminach, unieważnił przetarg w 6 z 22 sektorów. Firma, która wygrała postępowanie nie spełniła określonych w...

03.12.2013

17 firm chce budować odcinek S8 Mężenin-Jeżewo

Zamówienia publiczne

17 firm chce budować odcinek S8 Mężenin - Jeżewo (Podlaskie) na trasie Białystok-Warszawa - podała w poniedziałek po otwarciu ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

03.12.2013

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza do dialogu

Zamówienia publiczne

Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości poinformował, że prowadzi dialog techniczny, poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie...

02.12.2013

GDDKiA rozmawia z nowymi wykonawcami

Zamówienia publiczne

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała spotkanie informacyjne z firmami, które zgłosiły się do udziału w przetargach prowadzonych przez Dyrekcję, a które dotąd z nią nie...

02.12.2013

Nie każda wada postępowania prowadzi do jego unieważnienia

Zamówienia publiczne

Zamawiający ma obowiązek unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli jest ono obarczone wadą, której nie da się usunąć i która nie pozwala na zawarcie umowy - podkreśla Krajowa Izba...

02.12.2013

Oferta niezgodna z SIWZ nie zawsze do odrzucenia

Zamówienia publiczne

Oferta niezgodna z SIWZ nie zawsze będzie podlegać automatycznemu odrzuceniu. Niezgodność można zdefiniować szeroko jako każdą sprzeczność, odstępstwo od ustalonego wzoru. Takie szerokie podejście do...

02.12.2013

Przetarg na dostawę 6 pociągów dla WKD

Zamówienia publiczne

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) ogłosiła przetarg na 6 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) wraz z usługą utrzymania i szkoleniem pracowników przewoźnika. Szacunkowa wartość zamówienia to...

30.11.2013