Przetarg na odazotowanie w EC Siekierki rozstrzygnięty

Zamówienia publiczne

PGNiG Termika w przetargu na budowę niekatalitycznego odazotowania spalin w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie za najkorzystniejszą uznała ofertę spółki Energotechnika-Energorozruch z Gliwic. Jej...

19.01.2015

Szkoda wykonawcy uzasadnia odwołanie

Zamówienia publiczne

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej...

19.01.2015

Linie orzecznicze w LEX Navigator Zamówienia Publiczne

Zamówienia publiczne

Niejednolite orzecznictwo sądów i Krajowej IzbyOdwoławczej, dotyczące zamówień publicznych, nie pomaga uczestnikom tego rynku w codziennej pracy. W programie LEX Navigator Zamówienia Publiczne...

17.01.2015

Niedługo rusza budowa dwóch odcinków S19

Zamówienia publiczne

Do końca kwietnia br. wojewoda podkarpacki ma wydać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) odnośnie dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 w okolicach Rzeszowa. W związku z tą inwestycją...

17.01.2015

Wadium może zawierać dodatkowe zastrzeżenia jego wypłaty

Zamówienia publiczne

Wymóg identyfikacji podpisów osób występujących w imieniu zamawiającego przez bank prowadzący rachunek, na który ma być wpłacone wadium, w żaden sposób nie podważa bezwarunkowego charakteru gwarancji...

17.01.2015

Poczta Polska przegrała spór o obsługę administracji

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła drugie odwołanie Poczty Polskiej od wyniku przetargu zorganizowanego przez rządowe Centrum Usług Wspólnych, dotyczącego obsługi urzędów i ministerstw. Przetarg w...

16.01.2015

PiS chce kontroli NIK w przetargach dla wojska

Zamówienia publiczne

PiS zwróciło się do NIK o kontrolę programu modernizacji armii. Zastrzeżenia PiS budzą postępowania w sprawie śmigłowców, obrony powietrznej i okrętów podwodnych. Postępowania są prowadzone...

16.01.2015

Pięciu chętnych do budowy odcinka POW

Zamówienia publiczne

W przetargu na budowę fragmentu B południowej obwodnicy Warszawy wraz z Nowym Mostem przez Wisłę swoje oferty złożyło pięciu potencjalnych wykonawców. Najtańsza należy do tureckiej firmy i opiewa na...

16.01.2015

Miliardowe inwestycje komunikacyjne procentują

Zamówienia publiczne

Gigantyczne pieniądze przeznaczone na rozwój komunikacji miejskiej w polskich miastach procentują. Dzięki finalizacji największych przetargów ogromny potencjał komunikacyjny ma bez wątpięnia...

16.01.2015

Jeden przetarg blokuje zakończenie budowy Term Warmińskich

Zamówienia publiczne

Do zakończenia budowy Term Warmińskich wciąż brakuje firmy, która ma wykonać tzw. niskoprądowe prace elektryczne. Inwestorowi, czyli starostwu w Lidzbarku Warmińskim, po kilku miesiącach udało się za...

15.01.2015

MON kupuje bezzałogowe systemy powietrzne

Zamówienia publiczne

Wojsko zamierza kupić bezzałogowe systemy powietrzne klas taktycznej i mini; ogłoszenie o zamówieniu opublikował w czwartek Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej.

15.01.2015

Nierzetelnego wykonawcę można usunąć z przetargu

Zamówienia publiczne

Przesłanki wykluczenia nierzetelnego wykonawcy z przetargu publicznego muszą zostać spełnione kumulatywnie. Brak spełnienia chociażby jednej z nich stanowi o niedopuszczalności wykluczenia wykonawcy...

15.01.2015