W 2020 roku w wielu żłobkach wyższe opłaty

Samorząd terytorialny Domowe finanse

Wiele samorządów już w 2019 roku zdecydowało się na korekty opłat w prowadzonych przez siebie żłobkach ze względu na zmiany cen energii i żywności. Podwyżka płacy minimalnej od 1 stycznia 20120 roku spowoduje kolejne zmiany opłat.

27.12.2019

WSA: Radny strażak powinien wyłączyć się z głosowania nad ekwiwalentem

Samorząd terytorialny

Głosując w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej radni będący członkami OSP powinni wyłączyć się z głosowania. Uchwała dotyczy bowiem ich interesu prawnego – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

27.12.2019

Audytor powinien w swojej pracy prowadzić „badania kliniczne”

Samorząd terytorialny Kontrola zarządcza

Audytor powinien mieć nie tylko uszy, jak sama nazwa profesji wskazuje, ale i oczy otwarte; obserwować to, co się dzieje w urzędzie i interesować się każdym obszarem działalności. Sekretarz ma sporo wspólnego z zainteresowaniami audytora wewnętrznego, który może mu być bardzo pomocny.

27.12.2019

Od nowego roku gminy mogą tworzyć centra usług społecznych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Są obawy, że po powstaniu centrów usług społecznych pracę mogą stracić pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Wątpliwości związane są też z tym, że ośrodek utworzony dla kilku gmin utrudni dostęp dla części mieszkańców, bo będą mieli dalej. Zwolennicy podkreślają jednak, że nowe podmioty poprawią dostęp do usług społecznych i ich lepszą koordynację.

24.12.2019

MSWiA: Rosną opłaty za śmieci, RIO powinny sprawdzić uchwały gmin

Samorząd terytorialny Środowisko

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji wystąpił do prezesów Regionalnych Izb Obrachunkowych o kontrolę uchwał śmieciowych. Powodem jest znaczny wzrost cen odbioru odpadów komunalnych. Zdaniem resortu uchwały gmin budzą wątpliwości.

23.12.2019

Dopłaty do biletów ulgowych i zezwolenia na PKS z podpisem prezydenta

Samorząd terytorialny

Prezydent podpisał zmianę ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Dzięki niej pasażerowie zachowają do końca 2020 roku ulgi u wszystkich przewoźników, bez względu na to, czy podpiszą oni umowę z samorządem. Przedłużony został też okres obowiązywania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych.

23.12.2019

WSA: Jedna apteka nie zapewnia dostępu do usług farmaceutycznych

Samorząd terytorialny Farmacja

Przyjęta uchwała zakładała, że dostęp do usług farmaceutycznych w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy miała świadczyć tylko jedna apteka. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał, że taka regulacja nie zapewnia odpowiedniej dostępności i nie przewiduje możliwości zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych.

23.12.2019

Popiół z domu leży i kosztuje – brak przepisu, jak go zagospodarować

Samorząd terytorialny Środowisko

Popioły wytwarzane w paleniskach domowych nie posiadają kodu, dzięki któremu można byłoby je zagospodarować, a nie składować, co sporo kosztuje. A według szacunków takich odpadów wytwarza się ok. 2 mln ton rocznie. Przez lukę w prawie nie można ich też ewidencjonować. Resort klimatu każe czekać na regulacje, a płacą mieszkańcy.

20.12.2019

Ministerstwo: Bonifikaty od opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego nie przepadną

Samorząd terytorialny Budownictwo

Ministerstwo Rozwoju poinformowało w czwartek, że bez względu na czas wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, będzie można skorzystać z bonifikaty od opłaty jednorazowej. Wydane w 2020 roku i w latach następnych zaświadczenia będą miały pełną moc prawną – wyjaśnia resort.

19.12.2019

Czauderna: Ryczałtowe wynagrodzenie nie przeszkadza w sprawnym zarządzaniu szpitalem

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia

W naszym systemie część świadczeń medycznych jest oszacowana poniżej lub powyżej kosztów ich wykonania. Obecnie trwają prace nad dostosowaniem tych wycen do rzeczywistych kosztów ich realizacji. Poprawa symulacji kosztów świadczeń powinna polepszyć sytuację finansową szpitali - podkreśla prof. Piotr Czauderna, były prezes Agencji Badań Medycznych

19.12.2019

Parlament Europejski potępił polskie gminy za uchwały dotyczące osób LGBTI

Samorząd terytorialny Prawo unijne

Parlament Europejski w Strasburgu w głosowaniu w środę przyjął rezolucję potępiającą dyskryminację i mowę nienawiści wobec osób LGBTI w Unii Europejskiej. Skrytykował też Polskę, gdzie stanowiska o"powstrzymaniu ideologii LGBTI" przyjęło już ponad 80 samorządów. Fala ruszyła po podpisaniu przez warszawski ratusz deklaracji LGBT.

18.12.2019

Potwierdzanie przekształcenia użytkowania wieczystego wciąż niezakończone

Samorząd terytorialny Budownictwo

Nadal wiele miast nie wydało zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność i na pewno nie zdąży do końca roku. Mieszkańcy, którzy ich nie dostali, boją się, że stracą bonifikaty. Niepotrzebnie - ustawowy termin na poświadczenie własności mija dopiero z końcem lutego.

18.12.2019

23 grudnia SN wyda uchwałę w sprawie ważności wyborów

Samorząd terytorialny

Zgodnie z przepisami kwestie ważność wyborów do Sejmu i Senatu z 13 października br. oceni Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Do tej pory wpłynęło 278 protestów wyborczych - 10 zostało uznanych za zasadne, lecz stwierdzono, że nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik.

17.12.2019

Fundusz termomodernizacji wesprze ochronę powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko Budownictwo

Z Funduszu Termomodernizacji i Remontów będzie można dofinansować działania związane z poprawą bezpieczeństwa użytkowania budynków z tzw. wielkiej płyty. Wsparcie w formie premii remontowej będzie udzielane gminom na przedsięwzięcia remontowe połączone z termomodernizacją. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

17.12.2019

Urząd zaatakowany przez cyberprzestępców, wójtowi grozi kara

Samorząd terytorialny Nowe technologie RODO

Prezes UODO może wydać adresowaną do wójta gminy decyzję o zastosowaniu środków naprawczych w związku z niewłaściwym zabezpieczeniem strony internetowej urzędu, która padła ofiarą cyberataku. Jeśli środkom tym towarzyszyć będzie administracyjna kara pieniężna, zapłaci ją gmina jako osoba prawna. Ostatecznie konsekwencje może ponieść też konkretny pracownik.

17.12.2019

Projekt ustawy o metropolii łódzkiej wkrótce trafi do procedowania

Samorząd terytorialny

Według ekspertów projektowane rozwiązania wzmocniłyby znaczenie i siłę dużych organizmów miejskich, co może gwarantować wzrost ich dochodów z PIT. Ich cel to także skuteczniejsze wspólne planowanie inwestycji z sąsiednimi samorządami Łodzi oraz lepsze wykorzystanie funduszy UE. Jednym z głównych zadań ma być organizacja transportu zbiorowego.

16.12.2019

Nowe stanowiska w pomocy społecznej - zarobki minimum 2100 złotych

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Organizator pomocy społecznej, organizator usług społecznych, koordynator indywidualnych planów usług społecznych oraz organizator społeczności lokalnej – to nowe stanowiska w samorządowych jednostkach organizacyjnych, które proponuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Od stycznia gminy mogą organizować centra usług społecznych.

16.12.2019

Opłaty za parkowanie będą rosły - łatwiej zaparkujemy, samorządy zarobią

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Można spodziewać się powszechnego wzrostu opłat za parkowanie w miastach. Po zmianie prawa, które podniosło górny próg stawek, jakie może wprowadzić gmina, samorządy zapowiadają zmiany. Władze Krakowa, który już wprowadził podwyżki, tłumaczą, że dzięki nim łatwiej będzie znaleźć miejsce. Oprócz wyższych wpływów do budżetu, liczą też, że to zachęta do korzystania transportu miejskiego.

14.12.2019

Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym uchwalone, dopłaty do ulg zostają

Samorząd terytorialny

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma umożliwić dalsze dopłaty do ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Dzięki niej w przyszłym roku ważne będą też zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych.

13.12.2019

Rządowe dotacje za małe, a gminy część muszą zwracać

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów Administracja publiczna

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich są za małe i gminy muszą do nich dopłacać z własnych budżetów. Mimo to są „karane” przez wojewodów żądaniem… zwrotu niewykorzystanej dotacji. Wszystko przez system ustalania kwot, który nie liczy kosztów wynagrodzeń czy sprzątania. Stawka wzrośnie w przyszłym roku o złotówkę, ale to nie rozwiąże problemu.

13.12.2019
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski