Oprócz samorządowej pomocy dla przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości polegającej na zwolnieniu lub przedłużeniu terminów płatności rat, gminy wspierają lokalne firmy dotknięte skutkami pandemii także inaczej.

Obniżki czynszów dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię

Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta, mówi, że miasto przedłużyło obniżkę czynszów dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię branż do końca marca 2021 roku. Poznańscy przedsiębiorcy będą mogli nadal korzystać z miejskiego wsparcia. 50-procentową obniżkę czynszu uzyskały te firmy, które zostały objęte zakazem prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to między innymi klubów fitness, siłowni czy klubów muzycznych. Branże gastronomiczna i turystyczna, które mogą działać w ograniczonym zakresie, uzyskały 25 proc. obniżki czynszu.

- Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku otrzymali obniżkę, będą mogli złożyć wniosek o jej przedłużenie o kolejne trzy miesiące. Z tegorocznej pomocy będą mogły skorzystać też kolejne firmy. Właściciele lokali użytkowych należących do miasta, którzy wcześniej nie spełnili wymagań dotyczących spadku dochodów, będą mogli teraz ponownie złożyć wniosek o obniżkę czynszu. Tym razem będą musieli wykazać spadek przychodów o 25 proc. w grudniu 2020 roku w stosunku do grudnia 2019 roku – wyjaśnia. W 2020 roku zmniejszenie przychodów spowodowane obniżkami czynszów za lokale użytkowe należące do Poznania wyniosło 2 mln zł.

Również w Toruniu kontynuowana będzie 90-proc. obniżka czynszu dla najemców gminnych lokali użytkowych - tak zadecydowała Rada Miasta. Wydłużenie terminu udzielania obniżki na marzec i kwiecień 2021 r. będzie pod takimi samymi warunkami, jak w 2020 roku, wprowadzono jednak zapis, że w jednym z miesięcy od 1.12.2020 do 31 kwietnia 2021 przedsiębiorca zaprzestał lub ograniczył działalność. W chwili składania wniosku, a według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku, zadłużenie najemcy nie może być wyższe niż 10 proc. kwoty odpowiadającej wartości miesięcznego czynszu. Mikroprzedsiębiorcy wynajmujący od gminy lokale położone na obszarze Zespołu Staromiejskiego Miasta Torunia będą mogli ubiegać się one o obniżkę stawki czynszu, nie większą niż 30 proc.

Czytaj w LEX: Zarządzanie ryzykiem w urzędzie - czynniki ryzyka i mechanizmy kontroli w obszarze finanse >

 


Inne ulgi i zwolnienia od miast

Po wybuchu pandemii Olsztyn wprowadził Olsztyński Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców, przewidujący ulgi w wysokości czynszu najmu i dzierżawy gruntu, ulgi w podatkach od nieruchomości i środków transportu. - Wydajemy i takie, i takie decyzje. Częściej jednak rozkładamy płatności na raty i odraczamy je w czasie – mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Olsztyna. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których działalności zostały dotknięte konsekwencjami epidemii, tj. ograniczeniami w usługach oraz handlu.

Pakiet Pomocowy umożliwia ulgę w czynszu najmu lokalu użytkowego oraz dzierżawie gruntu stanowiącego własność gminy Olsztyn. Przedsiębiorca, prowadzący działalność ograniczoną przepisami wynikającymi z rozporządzeń na czas stanu epidemii, może złożyć wniosek.

Firma nie produkuje śmieci, więc nie płaci

Urząd Miasta Olsztyn przypomina, że przedsiębiorcy, których działalność uległa zawieszeniu w związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, mogą zawiesić opłatę za gospodarowanie odpadami, składając zmianę deklaracji (deklaracja zerowa) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami za okres, w którym odpady na terenie nieruchomości nie powstają.

Samorząd Wąbrzeźna przypomina, że w przypadku całkowitego zamknięcia działalności gospodarczej nie trzeba uiszczać opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji należy złożyć deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W Poznaniu propozycję dla przedsiębiorców przygotował też Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. - Jeżeli znacząco spadła ilość wytwarzanych w przedsiębiorstwie odpadów lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstawały, wystarczyło złożyć deklarację zmniejszającą lub wygaszającą zobowiązanie – mówi Joanna Żabierek.

Grosz za metr ogródka kawiarnianego

Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć również właściciele lokali gastronomicznych - do końca kwietnia poznańscy restauratorzy za każdy metr kw. ogródka gastronomicznego będą płacić symboliczny grosz.

Również prezydent Warszawy zdecydował o obniżeniu opłaty za zajęcie pasa drogowego dla kioskarzy i najemców pawilonów w czasie lockdownu do 1 grosza za metr kwadratowy dziennie. Przedłużona na 2021 rok ma być obniżka stawek za zajęcie pasa drogowego dla restauratorów czy prowadzących stragany.

Za mała pomoc rządowa

Władze Wąbrzeźna zdecydowały jeszcze w ubiegłym roku, że oferują pomoc lokalnym firmom, bo zdaniem przedsiębiorców i ekspertów propozycje z pakietu rządowego są niewystarczające. Wąbrzescy przedsiębiorcy, którzy zostali najmocniej dotknięci ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą ubiegać się m.in. o rozłożenie na raty, z terminem płatności ostatniej raty maksymalnie do 15 grudnia 2021 r., należności z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat za dzierżawę. Mogą też liczyć na umorzenie należności w indywidualnych przypadkach na wniosek podatnika w szczególnie uzasadnionych okolicznościach.

Coraz więcej miast zwalnia restauratorów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na 2021 r., mimo że wpływy z takich koncesji stanowią dochód lokalnych budżetów. 26 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, które dały samorządom możliwość zwolnienia przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży albo przedłużenia terminu na jej wniesienie.