Szwedzkie samorządy bez tajemnic wobec mieszkańców

Samorząd terytorialny

Szwedzkie samorządy pilnują przejrzystości: wysyłają mieszkańcom informacje o realizacji budżetów, w sprawie ważnych inwestycji prowadzą konsultacje. Podstawowe zadanie gmin to zapewnienie usług...

21.08.2014

Czesi coraz bardziej zaangażowani w samorząd

Samorząd terytorialny

Funkcjonowanie samorządów w Czechach po latach komunizmu wymagało nie tylko stworzenia ram prawnych, ale i zmian mentalności. W ostatnich latach rośnie zaangażowanie mieszkańców coraz częściej...

21.08.2014

Miller zaprasza Palikota na spotkanie koalicji wyborczej

Samorząd terytorialny

Lider SLD Leszek Miller poinformował, że 6 września w Warszawie odbędzie się spotkanie wszystkich organizacji, które zdecydują się dołączyć do porozumienia SLD-Lewica Razem. Podkreślił, że zaprasza...

21.08.2014

Zwrot kosztów przejazdu ucznia określa umowa cywilnoprawna

Samorząd terytorialny

Zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilnoprawnej zawartej między prezydentem miasta a rodzicami orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w...

21.08.2014

Budowa chodnika może stanowić rozbudowę drogi

Samorząd terytorialny

Budowa chodnika zmieniająca granicę pasa drogowego stanowić będzie rozbudowę istniejącej drogi publicznej, na realizację której konieczne jest uzyskanie zrid. Zgłoszenie takiego zamierzenia powinno...

21.08.2014