DyrektorSzkoły.pl łączy się z ABC oświata

Samorząd terytorialny

Od dziś serwisy www.oswiata.ABC.com.pl oraz www.DyrektorSzkoly.pl działają na nowej platformie i w unowocześnionej szacie graficznej. Wprowadzone innowacje zapewnią odwiedzającym jeszcze lepszą...

09.03.2012

Poszkodowane w powodzi gminy otrzymają wsparcie finansowe

Samorząd terytorialny

Z dniem 7 marca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na...

09.03.2012

Uchwała intencyjna nie oznacza jeszcze likwidacji szkoły

Samorząd terytorialny

Krystyna Szumilas, minister edukacji narodowej zaznaczyła, że uchwała intencyjna jest jedynie pierwszym krokiem do zamknięcia szkoły. W ubiegłym roku zlikwidowano tylko połowę szkół, których...

09.03.2012

NSA: prezydent miasta musi udostępnić faktury

Samorząd terytorialny

Faktura bądź rachunek stanowi dowód na dysponowanie majątkiem komunalnym, a tym samym powinna być udostępniona zainteresowanemu na zasadach określonych przez ustawę o dostępie do informacji...

08.03.2012