Zakład budżetowy może zatrudniać skazanych

Samorząd terytorialny

Zakład budżetowy może zatrudniać skazanych w wymiarze powyżej 90 godzin miesięcznie, ale będzie się to wiązało z koniecznością wypłaty wynagrodzenia. Wyjątkiem są jednak prace publiczne, które mogą...

12.09.2016

Zbiorczy VAT dotyczy wyłącznie samorządów

Samorząd terytorialny

Scentralizowany (zbiorczy) model rozliczania VAT dotyczy wyłącznie jednostek samorządu terytorialnego (wraz z samorządowymi jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi)....

09.09.2016

Kto może być inwestorem zastępczym dla JST?

Samorząd terytorialny

Inwestorem zastępczym dla inwestora będącego jednostką samorządu terytorialnego może być osoba fizyczna lub osoba prawna wykonująca na rzecz tego inwestora konkretne czynności organizatorskie, mające...

09.09.2016

Ilości i zakres kontroli w szkole zależy od organu

Samorząd terytorialny

Brak jest jakiegokolwiek limitu kontroli przeprowadzanych przez organy do tego uprawnione. O ilości i zakresie kontroli decyduje sam organ. Tylko w przypadku oceny pracy dyrektora szkoły, organ...

06.09.2016

Koszty cyklu życia jako efekt robót budowlanych

Zamówienia publiczne

Przetarg prowadzony jest po wejściu w życie nowelizacji p.z.p. Czy można zastosować kryterium ceny o wadze ponad 60%, jeśli przedmiot zamówienia na roboty budowlane opisano poprzez dokumentację...

04.09.2016

Gmina może wydzierżawić działkę w drodze bezprzetargowej

Samorząd terytorialny

W przypadku zawierania umowy dzierżawy nieruchomości na czas określony krótszy niż trzy lata, stosowanie trybu przetargowego nie jest wymagane. To z kolei oznacza, że nie ma konieczności stosowania...

02.09.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski