Pytanie:
Czy nieużywane budynki podlegają podatkowi od nieruchomości?
Jako osoba fizyczna zakupiłem w drodze przetargu budynek byłej bursy szkolnej wraz z gruntem. Kupiłem tę nieruchomość z zamiarem późniejszej rozbiórki starego budynku i ewentualnej sprzedaży gruntu w przyszłości, gdyż lokalizacja jest korzystna np. dla budowy pawilonu handlowego.

Czy jako osoba prywatna muszę płacić podatek od tej nieruchomości, jeśli jej na dzień dzisiejszy nie używam?
Jeśli tak, to wg jakich stawek? Nieruchomość nie służy prowadzeniu działalności gospodarczej, jest to zakup prywatny.

Odpowiedź:
Nawet jeżeli budynek nie jest używany, właściciel musi płacić podatek od nieruchomości.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l., podatkiem od nieruchomości obciążone są:
1) grunty;
2) budynki lub ich części;
3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ważnym przy tym jest to, że prawodawca nie zastrzegł, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie używane przez podatnika budynki.

Tym samym należy stwierdzić, że nawet jeżeli budynek nie jest używany, to właściciel musi płacić podatek od nieruchomości.
Stawka podatku uzależniony jest od jego klasyfikacji. W przypadku, gdyby budynek spełniał warunki uznania go za mieszkalny, wówczas stawka nie mogłaby przekroczyć kwoty 0,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Jeżeli nie posiadałby takiego statusu (pod warunkiem, że nie jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej) stawka nie mogłaby przekroczyć 6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
Przy określaniu wysokości takich stawek rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków. 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami