MON dotuje budowę strzelnic w powiatach

Samorząd terytorialny

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs ofert "Strzelnica w powiecie 2022". Celem konkursu jest rozbudowa strzelnic w Polsce. Gminy, powiaty i województwa mogą wnioskować o dotacje w wysokości od 1,5 do 5 mln zł. Dotacja MON pokryje 20 prococent całkowitego kosztu realizacji zadania.

09.08.2021

Błyskawiczne powodzie miejskie coraz większym zagrożeniem

Samorząd terytorialny Środowisko

Rząd chce współpracy z samorządami, zwłaszcza z dużymi i średnimi miastami w sprawie przeciwdziałania tzw. błyskawicznym powodziom miejskim, które coraz częściej występują podczas burz, połączonych z nawalnymi deszczami. Przy tak intensywnych opadach miejska kanalizacja burzowa nie jest w stanie odebrać nadmiaru wody i położone niżej tereny zostają zalane.

09.08.2021

Prawnicy: Decyzja prezydenta zdemontowała wynagrodzenia w budżetówce

Administracja publiczna Prawo pracy Finanse

Już od 1 sierpnia, na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, znacząco wzrosną wynagrodzenia najważniejszych osób w państwie. Na podwyżkę nie mogą jednak liczyć wszyscy pracownicy sfery budżetowej. Bo podniesienie wynagrodzeń nie odbędzie się np. poprzez zwiększenie niezmienianej od lat kwoty bazowej, a zwiększenie mnożnika tej kwoty, ale tylko dla wybranych. Prawnicy wskazują na nierówne traktowanie urzędników, którzy mają przecież tego samego pracodawcę.

06.08.2021

Podkowa Leśna przoduje w liczbie zaszczepionych mieszkańców

Samorząd terytorialny Koronawirus Koronawirus szczepienia

Trwają ogłoszone przez rząd konkursy dotyczące szczepień. Już w siedmiu gminach wskaźnik zaszczepienia przekroczył 60 procent. Na czele rankingu znajduje się Podkowa Leśna, tuż przed Warszawą i Poznaniem. Gminą najmniej odporną jest natomiast Czarny Dunajec. W dziewięciu gminach zaszczepiło się mniej niż 20 procent mieszkańców.

05.08.2021

NIK: Tylko połowa powiatów podejmuje działania na rzecz osób i rodzin w kryzysie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Natychmiastowa pomoc osobom i rodzinom doświadczającym kryzysu o charakterze interwencyjnym nabrała szczególnego znaczenia w czasie pandemii i wiążącej się z nią większej izolacji społecznej. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie raport, z którego wynika, że interwencja kryzysowa jest skuteczna – pod warunkiem, że do niej dojdzie.

05.08.2021

Część samorządowców sprzeciwia się "Polskiemu Ładowi"

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Przedstawiciele organizacji zrzeszających część samorządowców sprzeciwili się rozwiązaniom zaproponowanym przez "Polski Ład". Ich zdaniem samorządy stracą na tym rządowym programie ok. 150 mld złotych. To jedno wielkie oszustwo - mówił podczas spotkania korporacji samorządowych w Warszawie prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

04.08.2021

OPZZ pisze do prezydenta w sprawie podwyżek dla polityków

Kadry w oświacie Finansowanie zdrowia

Po informacji o podwyżkach dla polityków w budżetówce zawrzało. Przewodniczący OPZZ pisze do prezydenta Andrzeja Dudy i pyta, dlaczego płace ponad 560 tysięcy pracowników sektora publicznego są zamrożone, skoro kondycja budżetu państwa jest tak dobra, że pozwala na podwyżki dla polityków.

03.08.2021

Wojewoda mazowiecki analizuje zakaz dla furgonetek pro-life

Wymiar sprawiedliwości

Do połowy sierpnia wojewoda mazowiecki ma czas na podjęcie decyzji ws. przepisów zakazujących furgonetkom pro-life poruszania się po stolicy. Dotychczas wpłynęło 11 wniosków o ich unieważnienie. Złożyli je m.in. Marcin Romanowski wiceminister sprawiedliwości, Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Instytut Ordo Iuris.

03.08.2021

Samorządowcy z Pomorza walczą o ustawę metropolitalną

Samorząd terytorialny Finanse

Prezydenci, burmistrzowie, starostowie i wójtowie 59 samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot piszą list do marszałek Sejmu Elżbiety Witek z prośbą o jak najszybsze zajęcie się projektem ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim.

02.08.2021

Wyższe wynagrodzenia dla posłów, ministrów i szefów urzędów

Finanse publiczne Administracja publiczna

W Dzienniku Ustaw, poz. 1394 opublikowane zostało rozporządzenie Prezydenta wprowadzające podwyżki m.in. dla premiera, marszałków Sejmu i Senatu, członków rządu, posłów i senatorów. Od 1 sierpnia szef rządu i marszałkowie zarabiać będą ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, wiceministrowie o ponad 6 tys. zł więcej, niż dotychczas. Marszałek Ryszard Terlecki zapowiada też podwyżki dla samorządowców i Prezydenta RP.

31.07.2021

Polski Ład zachwieje finansami samorządów

Samorząd terytorialny Finanse publiczne PIT

Przeszło 145 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat – tyle stracą jednostki samorządu terytorialnego na zaproponowanych w Polskim Ładzie zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych. To głównie z ich budżetów zostaną zrealizowane obietnice korzystnych zmian w PIT. Budżet państwa też ma ponieść stratę, ale o 60 miliardów złotych mniejszą.

30.07.2021

W służbie cywilnej wynagrodzenia są kształtowane w sposób uznaniowy

Domowe finanse Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna

W służbie cywilnej istnieje duże rozwarstwienie wynagrodzeń na tych samych stanowiskach. I to zarówno w ramach jednego urzędu, jak i w różnych urzędach – wynika z raportu Stowarzyszenia Absolwentów KSAP. Każdy samodzielnie określa swoją politykę, co prowadzi do dużych dysproporcji i utarcia się poglądu o ważniejszych i lepiej płacących oraz mniej ważnych i gorzej płacących urzędach.

30.07.2021

Obywatel nie wpuszczony na obrady rady gminy to naruszenie Konstytucji

Samorząd terytorialny Koronawirus

Mieszkańcowi odmówiono prawa wstępu na sesję Rady Gminy w Krościenku Wyżnym, z powołaniem się na rządowe ograniczenia pandemiczne. Tymczasem przepisy te nie mogły ustanawiać ani zakazu, ani ograniczenia wstępu obywateli na sesje rady gminy – wskazuje wójtowi Rzecznik Praw Obywatelskich.

29.07.2021

NIK pozytywnie o pakiecie dla średnich miast

Administracja publiczna

Pakiet dla średnich miast jest jednym ze strategicznych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jego celem jest odbudowa potencjału średnich miast oraz wzmocnienie ich roli jako ważnych centrów aktywności społeczno-gospodarczej. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak przebiegała jego realizacja.

27.07.2021

Nie tylko rząd łapie deszcz, coraz częściej także gminy

Samorząd terytorialny Środowisko

Rządowy program „Moja woda” okazał się niewystraczający i mało elastyczny. Miasta i gminy wystartowały z własnymi programami, aby zatrzymać deszczówkę, bo im mniej wody w kanalizacji, tym mniejsze koszty jej utrzymania. Z niektórych gminnych programów, w przeciwieństwie do rządowego, mogą brać udział także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie.

27.07.2021

MRiPS ma gotowy projekt zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Podniesienie wysokości świadczenia integracyjnego do wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych przez okres całego uczestnictwa w zajęciach centrów integracji społecznej, włącznie z okresem próbnym, oraz podniesienie górnego limitu premii motywacyjnej, wypłacanej ze środków własnych CIS - z obecnych 50 proc. do 100 proc. świadczenia integracyjnego - to niektóre z propozycji MRiPS, mających poprawić sytuację uczestników CIS. W planach są też ułatwienia w funkcjonowaniu centrów.

26.07.2021

NIK: Miasta poprawiają infrastrukturę, ale bariery architektoniczne wciąż są problemem

Samorząd terytorialny

Na przykładzie trzech miast z województwa pomorskiego: Gdyni, Kartuz i Tczewa, Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wygląda miejska infrastruktura dla osób mających ograniczenia w poruszaniu się. Okazuje się, że mimo iż miasta analizowały potrzeby i konsultowały je z mieszkańcami, to każda ze zbadanych przez NIK inwestycji miała jakąś przeszkodę, utrudniającą samodzielne przemieszczanie się.

26.07.2021
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski