System rejestracji uchodźców z Ukrainy ruszy od środy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Od środy 16 marca ruszy rejestracja obywateli Ukrainy, którzy przed rosyjską agresją uciekli do Polski, będą nadawane im numery PESEL. Równocześnie od tego dnia rodziny ich goszczące będą mogły składać wnioski o refinansowanie kosztów - w sumie chodzi o 40 zł na dobę, w przypadku każdego uciekiniera wojennego.

12.03.2022

Rząd "dołoży" się do utrzymania uchodźców wojennych - rejestracja od środy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Od środy 16 marca Polacy, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, będa mogli występować o refinansowanie kosztów ich utrzymania. Chodzi o 40 zł dziennie i na osobę. Takie wsparcie jest przewidziane na dwa miesiące, wzór wniosku ma być znany najpóźniej w poniedziałek.

12.03.2022

Senat głosuje dzisiaj nad ustawą o pomocy dla Ukraińców

Administracja publiczna

Dzisiaj, tj. 11 marca odbędzie się głosowanie nad komisyjnymi wnioskami zgłoszonymi do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Senatorowie opozycji uważają, że ustawa zawiera przepis stanowiący próbę uniknięcia odpowiedzialności za błędy w przeszłości, a również działać będzie na przyszłość, aby obejść prawo i stać się bezkarnym.

11.03.2022

Samorządy to nie wojsko - nie chcą rozkazów od wojewodów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

W uchwalonej przez Sejm specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy znalazły się przepisy dające wojewodom możliwość wydawania poleceń, także ustnych, organom samorządu terytorialnego. Samorządy mają jednak przykre doświadczenia z realizacją poleceń wojewodów, kiedy wybuchła pandemia Covid. Wskazują, że w administracji publicznej podstawą obiegu decyzji jest dokument, papierowy lub elektroniczny, a nie słowo.

11.03.2022

Rząd dopiero szykuje system, który pomoże relokować uchodźców z przygranicznych miast

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Rząd przygotowuje się do uruchamia systemu, który ma ułatwić relokację uciekinierów z Ukrainy po całym kraju. Jego elementem będzie aktualizowana baza wolnych miejsc zbiorowego zakwaterowania, system komunikacji wahadłowej i wcześniejsze powiadomienia o transportach uchodźców. System ma pomóc przygranicznym miastom w lubelskim, podkarpackim i Warszawie. Od wielu dni apelują o to samorządowcy.

10.03.2022

Będzie wsparcie dla OSP, które przekazały sprzęt na Ukrainę

Samorząd terytorialny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 30 mln zł na wsparcie finansowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych, które przekazały sprzęt ratowniczy na Ukrainę. Naborem wniosków zajmą się z wojewódzkie fundusze ochrony i środowiska w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych".

09.03.2022

Przy okazji specustawy rząd wprowadził polecenia do ustawy o zarządzaniu kryzysowym

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Do projektu specustawy o pomocy uchodźcom z Ukrainy rząd wrzucił przepisy o zarządzaniu kryzysowym, dające premierowi możliwość wydawania poleceń jednostkom samorządu terytorialnego. Mają podlegać natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia. Przepis ten niepokoi samorządy, bo obawiają się, że nawet gdy minie kryzys uchodźczy, przepis może być wykorzystywany w każdej innej sytuacji.

09.03.2022

Rejestr i PESEL dla uchodźców z Ukrainy ułatwią gminom udzielanie pomocy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Rząd i samorządy wciąż negocjują warunki, na jakich ma odbywać się pomoc uciekinierom wojennym z Ukrainy. Punktem spornym jest zakres obowiązków, jakie przejmą jednostki samorządu terytorialnego, oraz sposób finansowania zadań. Aby gminy mogły wdrożyć jakąkolwiek pomoc, musi najpierw powstać elektroniczna baza rejestrowa. Rząd zapewnia, że samorządy otrzymają dostęp do rejestru.

07.03.2022

Procedura zawracania uchodźców nadal trwa

Administracja publiczna

Rzecznik Praw Obywatelskich prosi ministra spraw wewnętrznych o natychmiastowe wstrzymanie stosowania procedur zawracania do linii granicy i wydawania postanowień o opuszczeniu terytorium Polski, a następnie o podjęcie działań w celu wyeliminowania tych procedur z polskiego porządku prawnego. Są one sprzeczne m.in. z Konwencją genewską Kartą Praw Podstawowych UE, a także - Europejską Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

06.03.2022

Pomoc rządu Ukraińcom bez podziału na lepszych i gorszych

Ukraina

W poniedziałek, 7 marca rząd ma przyjąć projekt ustawy, która ma uregulować sytuacji osób uciekających z Ukrainy. Posiadaon jednak istotne luki,które na etapie procedowania w parlamencie powinny zostać skorygowane. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wraz z Helsińską Fundacją Praw Człowieka przedstawiło kilka uwag do tego projektu, m.in. zapobiegające dzieleniu imigrantów.

06.03.2022

Podniesienie gruntu na działce dozwolone, ale nie zmiana stosunków wodnych

Samorząd terytorialny Środowisko Nieruchomości

Podniesienie terenu bez związku z pracami budowlanymi nie wymaga pozwolenia budowlanego. Właściciel gruntu nie może jednak zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody opadowej ze szkodą dla gruntów sąsiednich, co często w takich sytuacjach ma miejsce. Prawo wodne zakazuje właścicielowi samowolną zmianę stosunków wodnych.

05.03.2022

Rząd rezerwuje 3 mld zł na pomoc uciekinierom z Ukrainy

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Administracja publiczna Ukraina

Rząd szacuje, że sfinansowanie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy schronią się przed wojną w Polsce, może wynieść od 1,8 do 3,4 mld zł. W ocenie skutków regulacji w roboczym projekcie specustawy dotyczącej pomocy uchodźcom z Ukrainy wyodrębnił nową rezerwę celową na ten cel w wysokości 3 mld zł. Rezerwa będzie w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

04.03.2022

Prywatne mieszkanie to nie zawsze dobry adres dla migranta wojennego

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna Ukraina

Na razie pomoc w zakwaterowaniu migrantów wojennych z Ukrainy ma raczej charakter spontaniczny niż systemowy. Tysiące uciekinierów wprost z granicy trafiają do prywatnych domów, a to może zrodzić wiele problemów, zarówno dla gospodarzy, jak i gości, co już podnoszą eksperci.

04.03.2022

Pomoc Ukrainie płynie wieloma kanałami, ale czas na korytarz humanitarny

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Zanim Ukraińcy schronią się w Polsce przed wojną, muszą odczekać nawet kilka dni w kolejce przed granicą. Brakuje wszystkiego, wiele organizacji i wolontariuszy decyduje się więc na samozwańcze akcje niesienia pomocy. Tyle że mimowolnie mogą opóźniać odprawy. Eksperci widzą konieczność systemowych rozwiązań i... rozpoczęcia prac nad korytarzem humanitarnym do oblężonych miast.

03.03.2022

Jest rozporządzenie - ograniczenia na granicy z Białorusią do końca czerwca

Administracja publiczna

Obowiązujący od 1 grudnia 2021 r. zakaz przebywania w 183 miejscowościach przy granicy z Białorusią, którego ważność zakończyła się we wtorek 1 marca, został przedłużony do 30 czerwca br. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji potwierdza dotychczasowe ograniczenia na tym obszarze, a załącznik zawiera wykaz miejscowości, których zakaz dotyczy.

02.03.2022

Miasta i województwa zrywają współpracę z partnerami z Rosji i zawieszają z Białorusi

Samorząd terytorialny Ukraina

Już kilkadziesiąt miast i miasteczek oraz samorządów województw z Polski zadeklarowało, że zrywa lub zawiesza współpracę z rosyjskimi i białoruskimi miastami. To protest polskich samorządów wobec agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. To również gesty mające pokazać solidarność polskich samorządów z miastami partnerskimi w Ukrainie.

01.03.2022

Ogrom pomocy dla uchodźców z Ukrainy, ale potrzeba koordynacji

Samorząd terytorialny Ukraina

Zryw serca, aby pomóc uchodźcom wojennym z Ukrainy, jest ogromny. Ale wciąż szwankuje koordynacja pomocy. Dlatego w wielu przypadkach na granicę trafia nie to, co jest akurat potrzebne. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego rekomenduje samorządom sporządzanie dokładnej dokumentacji prowadzonych działań, żeby mogły ubiegać się później o zwrot poniesionych kosztów.

01.03.2022

Uchodźcy z Ukrainy nie muszą się rejestrować w punktach recepcyjnych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Uchodźcy z Ukrainy granicę mogą przekroczyć nawet nie mając jakiegokolwiek dokumentu tożsamości. Nie muszą się rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. PKP uruchomiła dla nich darmowe przejazdy. Ukraińcy są zwolnieni z kwarantanny, mogą też liczyć na bezpłatne leczenie. Obywatele Ukrainy, którzy już przebywają w Polsce, nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych.

28.02.2022

RIO: Samorządy mogą wykorzystać rezerwę na zarządzanie kryzysowe, aby pomóc uchodźcom z Ukrainy

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Ukraina

Samorządy mogą rozdysponować środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki związane z kryzysem uchodźczym – poinformowała Krajowa Rada Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zdaniem rady obecną sytuację można uznać za kryzysową. Zwraca jednak uwagę, że uruchomienie środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe należy odróżnić od możliwości wsparcia finansowego cudzoziemców w oparciu o przepisy o ustawy o cudzoziemcach.

28.02.2022

Także psy, koty i fretki przekraczają granicę z Ukrainą w uproszczonej procedurze

Administracja publiczna Ukraina

Główny Lekarz Weterynarii ustalił tymczasową procedurę w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym, wjeżdżającym z Ukrainy na teren Unii Europejskiej przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego. Psy, koty i fretki nie muszą być zaopatrzone w wynik badania serologicznego w kierunku oznaczenia miana przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

28.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski