Polski Ład może wyeliminować mniejsze firmy z przetargów drogowych

Samorząd terytorialny Drogi Finanse publiczne Finanse samorządów Polski Ład

Rosnąca inflacja i mała konkurencja na rynku powodują, że realizowane przez samorządy, a finansowane z Polskiego Ładu inwestycje będą droższe, co przełoży się na wysokość wsparcia – alarmują gminy. A przedsiębiorcy zwracają uwagę, że zasady finansowania inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych i wypłaty wynagrodzenia faworyzują duże koncerny i powodują, że małe i średnie firmy nie będą w stanie uczestniczyć w ich realizacji.

28.02.2022

Skuteczna pomoc dla uchodźców z Ukrainy wymaga zmian prawnych i finansowania

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Samorządy współpracują z administracją rządową w przygotowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy, ale przygotowania te ujawniły szereg problemów – głównie prawnych i finansowych – które władze centralne powinny rozwiązać, aby miasta i gminy mogły działać skuteczniej. Postulowane zmiany przepisów ułatwiłyby także działalność w tym zakresie uczelniom wyższym oraz organizacjom pozarządowym.

26.02.2022

Samorządy przygotowują się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, ale oczekują rozwiązań prawno-finansowych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Ukraina

Rząd spodziewa się nawet miliona uchodźców z Ukrainy. Przygotował dla nich 8 punktów recepcyjnych w woj. lubelskim i podkarpackim. Ci, którzy nie będą mieli się gdzie zatrzymać, zostaną przetransportowani w głąb kraju do miejsc zbiorowego zakwaterowania. Samorządy apelują do rządu o wprowadzenie rozwiązań prawno-finansowych, regulujących kwestie przyjęcia uchodźców.

24.02.2022

Raport: Samorządy lokalne w Polsce nadal postrzegane są przede wszystkim jako inwestorzy

Samorząd terytorialny

Władzom lokalnym ciągle brakuje wewnętrznego potencjału, który byłby niezależny od ocen centrum, i który przekonywałby obywateli, że władze ich miast i gmin dobrze zaspokajają takie oczekiwania, jak budowanie relacji, zapewnianie kompetencji i utrzymywanie niezależności. A jednocześnie, że mają bardzo silną legitymizację pochodzącą z bezpośredniego wyboru.

24.02.2022

RPO: Już tylko właściciele odpowiadają za lokale dla mieszkańców domów w złym stanie technicznym

Administracja publiczna Budownictwo

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu - zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I alarmuje, że jeżeli rząd nie zmieni przepisów, obowiązek zapewnienia lokatorom lokali zamiennych spocznie wyłącznie na właścicielach budynków, którzy nie będą w stanie się z niego wywiązać.

23.02.2022

Rząd oferuje gminom granty na poprawę dostępności

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Granty dla ponad 600 samorządów na 81,5 ml zł z funduszy europejskich, to dodatkowe środki, o które mogą ubiegać się gminy na poprawę dostępności w urzędzie, domu kultury, ośrodku zdrowia, szkole, czy przedszkolu – zapowiedział w środę minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

23.02.2022

Ustawa podpisana - z upustów skorzystają też prosumenci z projektów parasolowych OZE

Samorząd terytorialny Środowisko

Osoby, które w ramach projektów parasolowych prowadzonych przez samorządy zawrą umowę na wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do 31 marca 2022 r. i złożą wniosek o przyłączenie jej do 31 grudnia 2023 r., będą mogły rozliczać energię elektryczną na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE modyfikującą przepisy dotyczące rozliczeń prosumentów.

23.02.2022

Urzędy wracają do pracy stacjonarnej

Administracja publiczna Opieka zdrowotna

Przywracamy normalną pracę w urzędach, dzisiaj znosimy zalecenie w tej sprawie i dzisiaj urzędy wracają do normalnego funkcjonowania - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, to skutek oceny sytuacji epidemicznej. Po obserwacji przebiegu wariantu omikron w innych krajach widzimy, że można zalecić daleko idące zmiany - stwierdził.

23.02.2022

Rząd chce uprościć wyznaczanie okazjonalnych kąpielisk

Administracja publiczna

Usprawnienie procedur administracyjnych przy tworzeniu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli - to cel przyjętych we wtorek propozycji zmian w prawie wodnym. Projekt przewiduje m.in. połączenie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym zakresie jednego wniosku do jednego organu.

22.02.2022

NIK: Bez rządowego wsparcia gminy nie udźwigną programu Senior Plus

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Program „Senior+”, w ramach którego powstają Dzienne Domy „Senior+” i Kluby „Senior+, stanowi istotne wsparcie finansowe dla tworzących takie ośrodki samorządów i przyczynia się do zwiększania aktywności seniorów - stwierdza Najwyższa Izba Kontroli. Ale zauważa, że bez rządowego wsparcia większość gmin nie byłaby w stanie realizować takich przedsięwzięć.

22.02.2022

Samorząd pro familia - gminy mogą zgłaszać się do rządowego konkursu

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Wyróżnienie gmin wykazujących się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz rodzin w lokalnej społeczności to cel konkursu "Samorząd pro familia", do udziału w którym zachęca resort rodziny i polityki społecznej. Zgłoszenia można składać do końca marca.

21.02.2022

RPO: Gminy zmieniają opłaty za śmieci, a zasady wciąż niesprawiedliwe

Samorząd terytorialny Środowisko

Zasady pobierania przez gminy opłat od obywateli za odpady komunalne nie zawsze są zgodne z unijną zasadą „zanieczyszczający płaci”, bowiem niektórzy są obciążani opłatami nieproporcjonalnymi wobec rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I postuluje zmianę prawa w tym zakresie.

18.02.2022

Powiaty: W pomocy społecznej wojewoda ma decydować za samorządy

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Proponowana przez posłów PiS nowelizacja ustawy o pomocy społecznej naruszy zasadę równego traktowania obywateli oraz zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wprowadzenie mechanizmu wyłączania stosowania przepisów rangi ustawowej w drodze uznaniowych postanowień wojewody - uważa Związek Powiatów Polskich.

18.02.2022

Nawiezienie ponad 200 kg ziemi na metr kwadratowy to składowanie odpadów

Środowisko Budownictwo

Ziemia i gruz nawiezione na grunt stanowią odpad, którego składowanie i przetwarzanie wymagają pozwolenia. Bez zezwolenia władający nieruchomością możne nawieść do 200 kg ziemi na jeden metr kwadratowy działki, co oznacza jej dopuszczalne podwyższenie o 20-25 cm. Złamanie tych zasad może skutkować nakazem usunięcia odpadów.

18.02.2022

Strasburg: Korekta płci w akcie urodzenia wystarczy, usunięcie metrykalnej niekonieczne

Prawo rodzinne Administracja publiczna

Dokonanie korekty płci metrykalnej poprzez wprowadzenie wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia oraz odmowa wydania nowego aktu urodzenia, zawierającego zmienioną płeć metrykalną i pozbawionego adnotacji o zmianie, nie stanowiła dyskryminującego naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego - uznał w czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka.

17.02.2022

Bezdomni bez dostępu do bezpłatnych testów na COVID-19 - RPO sygnalizuje problem

Pomoc społeczna Opieka zdrowotna Koronawirus

Osoby w kryzysie bezdomności mają trudności w uzyskaniu skierowania na test na COVID-19 z braku ubezpieczenia zdrowotnego. Również przepisy nakładające obowiązek poddania się izolacji domowej są niedostosowane do ich sytuacji. Trudności w dostępie do testowania naruszają ich prawo do ochrony zdrowia.

17.02.2022

Wyższy dodatek osłonowy dla lokatora zależy od dobrej woli właściciela kamienicy

Pomoc społeczna Administracja publiczna Dodatek osłonowy

Lokatorzy kamienic mogą zostać pozbawieni podwyższonego dodatku osłonowego za opalanie lokalu węglem. Z ustawy o dodatku wynika, że wprawdzie lokator może złożyć taki wniosek, ale jego uwzględnienie uzależnione jest od zgłoszenia źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków. A to zgłoszenie może złożyć wyłącznie właściciel lub zarządca budynku.

17.02.2022

Jest nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy, ale można stosować też stary

Samorząd terytorialny

Od 15 lutego obowiązuje nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy. Jedyna zmiana to zastąpienie słowa „wpisane” słowem „zgłoszone” do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Taka zmiana ma umożliwić większej liczbie wnioskodawców uzyskanie podwyższonego dodatku osłonowego. Gminy mogą korzystać ze starych wniosków do wyczerpania zapasów, muszą jednak poprawić je ręcznie.

16.02.2022

TK nie zdecydował, czy mechanizm "pieniądze za praworządność" jest sprzeczny z konstytucją

Prawo unijne

Trybunał Konstytucyjny nie odpowiedział w środę na pytanie Prokuratora Generalnego, czy unijny mechanizm warunkowości, nazywany zasadą "pieniądze za praworządność", jest zgodny z polską konstytucją. Posiedzenie zostało przerwane, a tymczasem tego samego dnia Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że ten mechanizm jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

16.02.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski