Organ administracji publicznej jest uprawniony poświadczać za zgodność z oryginałem dokumenty...
Agnieszka Jędrzejczak-Syrek
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Małgorzata Stręciwilk, prezes UZP, w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich,...
Anna Stańczuk
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Do uprawnień nadzorczych wójta nie należy rozszerzenie obowiązków służbowych pracownika...
Anna Dudrewicz
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Organ podatkowy dążąc do uzupełnienia luki w interpretacji nie może nakładać na gminę obowiązku...
Anna Dudrewicz
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Około 2 tys. osób demonstrowało w czwartek Warszawie przeciw tzw. ustawie antywiatrakowej autorstwa...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Gmina realizuje program dotyczący nauki pływania dzieci. Środki na realizację programu pochodzą z...
Krzysztof Kamiński
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Do końca października 2018 roku powstać mają obwodnice Lubaczowa, Oleszyc i Cieszanowa...
PAP
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Opracowanie zasad dualnego kształcenia zawodowego w Świętokrzyskiem, pakietu usług dla firm z...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Prokuratura w Płocku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia...
PAP
15.04.2016
Samorząd terytorialny
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w najbliższych dniach ogłosi przetarg na...
PAP
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Polski arystokrata Jan Żyliński kandyduje na burmistrza Londynu. Wybory lokalne odbędą się 5 maja...
PAP
15.04.2016
Zdaniem przedstawicieli administracji rządowej projekt noweli Prawa zamówień publicznych nie...
Magdalena Sowula
15.04.2016
Zamówienia publiczne
Prawie 17 mln zł dodatkowych funduszy z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) woj. opolskiego na...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Pomnik greckokatolickiego księdza, Ukraińca, bł. Emiliana Kowcza, który zginął w hitlerowskim...
PAP
14.04.2016
Ogłoszenie 32 konkursów na dofinansowanie wniosków zaplanowano do końca 2016 r. w ramach...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Rada gminy w drodze uchwały może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego.Jeżeli zdecyduje się...
Iwona Sierpowska
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Budowa kluczowego odcinka Trasy Świętokrzyskiej, tj. trzech tuneli oraz drogi od ul. Kijowskiej do...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
8 mln zł na budowę wału przeciwpowodziowego w Brzegu Ratajach przekaże woj. opolskiemu ministerstwo...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Na wniosek PiS sejmowa komisja samorządowa zarekomendowała w środę odrzucenie w I czytaniu...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Pilotażowy program sprzedaży działek na terenach należących do miasta na preferencyjnych warunkach...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Do budowy w Obicach k. Kielc centralnego portu lotniczego lub tzw. przesiadkowego będzie...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
O przekazanie samorządom wojewódzkim środków na finansowanie realizacji programu 500 plus przez ich...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Na wolne miejsce w domu pomocy społecznej nie czeka się już latami podkreślono w opublikowanym w...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
15 kwietnia Gdańsk stanie się na jeden dzień ogólnopolskim centrum debaty na temat nowych rozwiązań...
Karol Kozłowski
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Marszałek województwa jest organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie...
Anna Nieć
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Możliwości wypoczynku oraz rekreacji i uprawiania sportu oczekują przede wszystkim mieszkańcy...
PAP
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Wicestarosta Powiatu Parczewskiego naruszył ustawę antykorupcyjną, poinformowało CBA po kontroli...
Inny
14.04.2016
Samorząd terytorialny
Około 120 projektów zgłoszonych do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego trafi pod głosowanie...
PAP
14.04.2016
Finanse samorządów
Zarzuty udaremniania i utrudniania przetargu na ponad 20 mln zł na szkodę Skarbu Państwa usłyszał...
Inny
14.04.2016
Zamówienia publiczne
Województwo zachodniopomorskie ogłosiło przetarg na dostawę 17 nowych elektrycznych pociągów...
PAP
14.04.2016
Zamówienia publiczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski