VI Konferencja Zamówień Publicznych to coroczne wydarzenie organizowane przez Wolters Kluwer wydawcę modułu LEX Zamówienia Publiczne, w trakcie którego praktycy zamówień publicznych dyskutują na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych. Tematyka konferencji współgra z najbardziej ważkimi problemami, z jakimi borykają się uczestnicy rynku zamówień publicznych a świadczą o tym problemy dyskutowane na kolejnych jej edycjach.

Konferencja jest znakomitą płaszczyzną do dyskusji nt. newralgicznych obszarów prawa zamówień publicznych i wymiany doświadczeń pomiędzy zamawiającymi, wykonawcami a prawnikami cenionych kancelarii prawnych.

Cykliczność konferencji udowadnia, że została ona doceniona przez naszych gości i stała się ważnym wydarzeniem w kalendarzu każdego specjalisty zamówień publicznych. Stawiamy na wymianę doświadczeń, dlatego zapewniamy możliwość zadawania pytań ekspertom i udział w panelach dyskusyjnych.

Tegoroczna edycja konferencji jest wyjątkowa, bo towarzyszyć jej będzie najnowsze wydanie „Komentarza Prawo Zamówień Publicznych”. Autorów komentarza zaprosiliśmy do merytorycznego udziału w konferencji a dr Włodzimierz Dzierżanowski dodatkowo zgodził się objąć koordynację merytoryczną programu konferencji.
 

Konferencja skierowana jest do wszystkich, którym bliska jest tematyka zamówień publicznych i pragną owocnie spędzić czas w gronie osób, które na co dzień zajmują się organizacją postępowań o udzielenie zamówień publicznych.


Termin: 7-8 października 2014 r.
Miejsce: Hotel OSSA Congres & SPA****, Rawa Mazowiecka
Szczegółowe informacje dostępna na: www.LEX.pl/zamowieniapubliczne


Patronem medialnym wydarzenia jest Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl .