Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Z dniem 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie połączenia gmin, ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy (Dz.U. poz. 1023).

Zgodnie z treścią przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) wszelkie zmiany w zakresie podziału terytorialnego państwa na szczeblu gminnym następują w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Rozporządzenie może zostać wydane z inicjatywy Rady Ministrów, a także, na co wskazuje przepis art. 4 ust. 2 ww. ustawy, na wniosek zainteresowanej rady gminy. Omawiane rozporządzenie opracowane zostało na podstawie wniosków organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, które wpłynęły do Ministra Administracji i Cyfryzacji. Wszystkie wprowadzone zmiany były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami.

Wprowadzone przez rozporządzenie zmiany obejmują:
- połączenie miasta na prawach powiatu Zielona Góra (woj. lubuskie) z gminą Zielona Góra (powiat zielonogórski, woj. lubuskie);
- ustalenie granic niektórych gmin i miast, m.in. zmienione zostały granice miasta na prawach powiatu Skierniewice, do którego włączono część obszaru gminy Skierniewice (powiat skierniewicki, woj. łódzkie) oraz gminy
Krzykosy, do której włączono część obszaru gminy Środa Wielkopolska (powiat średzki, woj. wielkopolskie);
- odebranie statusu miasta gminie Władysławowo i następnie nadania statusu miasta miejscowości Władysławowo (gmina Władysławowo, powiat pucki, woj. pomorskie); ponadto ustalono granice miasta Władysławowo;
- nadanie statusu miasta miejscowości Stopnica (gmina Stopnica, powiat buski, woj. świętokrzyskie) oraz Chocz (gmina Chocz, powiat pleszewski, woj. wielkopolskie);
- zmianę siedziby władz gminy Głusk z Lublina na Dominów (powiat lubelski, woj. lubelskie).

Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.