Przedmiotem zamówienia PKP PLK w ramach projektu rewitalizacji i modernizacji linii kolejowych Olsztyn – Szczytno – Szymany, jest wykonanie dokumentacji projektowej w takim zakresie, by wykonać roboty budowlane dla budowy LCS w Szczytnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz roboty budowlane w ramach dwóch zadań: samej budowy LCS i przebudowy przejazdów kolejowych na odcinku Olsztyn – Szczytno – Szymany.

Zadanie drugie obejmuje budowę 1,5 km linii kolejowej odchodzącej od linii nr 35 (Szymany – Szczytno). Ponadto, wykonawca będzie musiał wybudować również peron przystanku kolejowego na terenie lotniska.

O wygranej w przetargu zadecyduje kryterium ceny. Otwarcie ofert nastąpi 18 września br.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl