Sejmik województwa małopolskiego przyjął w piątek nową uchwałę antysmogową dla Krakowa, która...
PAP
15.01.2016
Samorząd terytorialny
Celem utworzenia elektronicznego systemu obrotu aktami stanu cywilnego było umożliwienie obywatelom...
Norbert Bonin
15.01.2016
Samorząd terytorialny
Wójt gminy nie jest uprawniony do ustalania w zarządzeniu zasad zatrudniania nauczycieli i...
Anna Dudrewicz
15.01.2016
Samorząd terytorialny
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zawarte w skardze do sądu nie może być uznane za wyczerpanie...
Anna Dudrewicz
15.01.2016
Samorząd terytorialny
Każda oferta powinna być weryfikowana w trybie art. 87 ust. 1 p.z.p., jeśli miałoby to wpłynąć na...
Anna Stańczuk
15.01.2016
Zamówienia publiczne
Z punktu widzenia procesowego podstawowym zagadnieniem staje się ustalenie kręgu podmiotów...
Krzysztof Gruszecki
15.01.2016
Samorząd terytorialny
PKP PLK otrzymały wnioski od dziesięciu wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu na...
Inny
14.01.2016
Zamówienia publiczne
Książki o tematyce samorządowej najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej www.profinfo.pl...
Jacek Górski
14.01.2016
Samorząd terytorialny
Dolnośląskie samorządy mogą pozyskać około 1,7 mln zł na usuwanie azbestu w konkursie, który...
Ewa Saj
14.01.2016
Samorząd terytorialny
Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji przepisów o zamówieniach publicznych, kryterium ceny...
Anna Stańczuk
14.01.2016
Zamówienia publiczne
Jak wynika z bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, dokumenty mające potwierdzać...
Wojciech Merkwa
14.01.2016
Zamówienia publiczne
Dla powstania e-administracji niezbędne są nie tylko zmiany w przepisach prawa, ale także...
Magdalena Kotulska
14.01.2016
Samorząd terytorialny
Zwycięzca przetargu może informować o swojej wygranej, trzymając się faktów i nie wprowadzając w...
Anna Stańczuk
14.01.2016
Zamówienia publiczne
Zasięgnięcie opinii kuratora oświaty wymaga przedstawienia mu dokumentacji dającej podstawę do...
Anna Dudrewicz
14.01.2016
Samorząd terytorialny
Organ zatrudnienia nie ma obowiązku skierowania osoby bezrobotnej do obycia stażu uznał Wojewódzki...
Anna Dudrewicz
14.01.2016
Samorząd terytorialny
Były dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie, reżyser teatralny i wykładowca akademicki...
PAP
13.01.2016
Samorząd terytorialny
Czy członkiem konsorcjum ubiegającego się o zamówienie publiczne na dostawę produktów leczniczych...
Monika Bieńko
13.01.2016
Zamówienia publiczne
Wnioski z kontroli prezesa UZP przeprowadzonej w przetargu Głównego Inspektoratu Transportu...
Anna Stańczuk
13.01.2016
Zamówienia publiczne
Książki o tematyce zamówień publicznych najlepiej sprzedające się w księgarni internetowej...
Jacek Górski
13.01.2016
Zamówienia publiczne
Ponad 357 mln zł kosztować ma budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej, która skomunikuje tereny...
PAP
13.01.2016
Zamówienia publiczne
Stowarzyszenie ekologiczne możne być włączone do postępowania na podstawie art. 31 1 k.p.a. Należy...
Ewa Florkiewicz
13.01.2016
Samorząd terytorialny
Do przetargów coraz częściej stają firmy bez zaplecza, które oferują niższą cenę tylko po to, by...
Anna Stańczuk
13.01.2016
Zamówienia publiczne
Orzeczenia sądowe, jako wydane w sprawie przez sąd w ramach jego działalności orzeczniczej, opartej...
Anna Dudrewicz
13.01.2016
Samorząd terytorialny
Ostateczne orzeczenie lekarskie nie podlega weryfikacji przez organy administracji publicznej...
Anna Dudrewicz
13.01.2016
Samorząd terytorialny
Z punktu widzenia postępowania kompensacyjnego w pierwszej kolejności należy ustalić jego zakres...
Krzysztof Gruszecki
13.01.2016
Samorząd terytorialny
PKP PLK otrzymały wnioski od siedmiu wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu na...
Anna Stańczuk
12.01.2016
Zamówienia publiczne
Józef Ramlau został powołany przez premier Beatę Szydło na wicewojewodę kujawsko-pomorskiego -...
PAP
12.01.2016
Samorząd terytorialny
Urząd Zamówień Publicznych przypomina o obowiązku nałożonym na kierowników jednostek administracji...
Anna Stańczuk
12.01.2016
Zamówienia publiczne
Prezentujemy zestawienie wartości progowych przeliczonych według średniego kursu złotego...
Bartłomiej Kardas
12.01.2016
Zamówienia publiczne
Pismo mające charakter wyjaśnień udzielonych radzie gminy w ramach wymiany korespondencji nie...
Anna Dudrewicz
12.01.2016
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski