Proces centralizacji usług finansowo-księgowych rozpocznie się w październiku br. i potrwa do lipca 2017 r. Głównym celem Centrum będzie ujednolicenie i wzrost jakości realizowanych usług, przez wyeliminowanie powielanych w jednostkach czynności. Powołanie CUW pozwoli również ustandaryzować procedury i system obsługi przy efektywniejszej organizacji pracy czy specjalizacji kadr.

Pracownikami gdańskiego CUW będą aktualni pracownicy jednostek oświatowych, którzy do tej pory zajmowali się sprawami związanymi z finansami, księgowością oraz kadrami i płacami. Za sprawą projektu skuteczniej wykorzystany będzie ich potencjał. Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska zwraca dodatkowo uwagę na fakt, że wszyscy pracownicy przechodzący do CUW będą otrzymywali to samo wynagrodzenie.

Powstanie gdańskiego CUW ma również związek z przymusową centralizacją rozliczeń podatku VAT, obowiązującą od początku przyszłego roku. W rezultacie Gmina Miasta Gdańska będzie jednym podatnikiem VAT i dla całej JST będzie jeden NIP. Powołanie Centrum dla ponad 170 jednostek oświatowych to także próba usprawnienia zadań z zakresu finansów, księgowości i płac rozproszonych dotychczas w wielu placówkach oświatowych.

Począwszy od października br. CUW obsługiwać będzie 65 jednostek. Do tej pory były one obsługiwane przez Centrum Obsługi Placówek Oświatowych oraz przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gdańsku. Na początku listopada obsługą zostaną objęte gimnazja i szkoły ogólnokształcące– 17 jednostek. W marcu 2017 r. do obsługi będą włączone szkoły podstawowe (34 jednostki), a od maja 2017 r. również zespoły kształcenia oraz zespoły szkół (także 34 jednostki). W trakcie ostatniego etapu (lipiec 2017 r.) wspomnianemu procesowi zostaną poddane pozostałe placówki oświatowe.

Dzięki Centrum powyższe jednostki będą miały wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną. W skład świadczonych usług wchodzą m.in. prowadzenie rachunkowości, spraw kadrowych i płacowych pracowników, sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej (w zakresie operacji finansowych jednostek obsługiwanych), czy prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym bądź ZUS.

Warto podkreślić, że centralizacja obsługi księgowo-finansowej oraz kadr i płac wiązać się będzie z licznymi profitami dla dyrektorów szkół czy pracowników kreujących CUW. Dzięki przekazaniu zadań, szefowie poszczególnych placówek więcej uwagi będą mogli poświęcić na zarządzanie nimi w kwestiach merytorycznych. Poprzez stworzenie centrum kompetencyjnego, wprowadzony będzie natomiast standard działania. W jego skład wchodzić będą osoby mogące pochwalić się specjalistyczną wiedzą.

(gdansk.pl) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami