59 świętokrzyskich gmin i powiatów złożyło wnioski o dofinansowanie w 2017 r. z budżetu państwa...
PAP
01.02.2017
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska wydała decyzję o wsparciu finansowym, z Programu Infrastruktura i Środowisko,...
Inny
01.02.2017
Zamówienia publiczne
W jaki sposób wykazać w rocznym sprawozdaniu umowę użyczenia zamawiającemu lokalu oraz odrębne...
Inny
01.02.2017
Zamówienia publiczne
Dyrektor szpitala Paweł Bakun jest kandydatem na prezydenta Stargardu (Zachodniopomorskie); będzie...
PAP
01.02.2017
Samorząd terytorialny
Za prawidłowe odwodnienie drogi odpowiada jej zarządca. Droga to budowla wraz z drogowymi obiektami...
Michał Bursztynowicz
01.02.2017
Samorząd terytorialny
Gmina ma prawo do ukształtowania stosunku prawnego w taki sposób, aby nałożyć na wykonawcę...
01.02.2017
Samorząd terytorialny
Znaczny wzrost kwot subwencji ogólnej w częściach mających charakter redystrybucyjny (wyrównawcza,...
Henryk Gawroński
01.02.2017
Samorząd terytorialny
Ryzyko nieodebrania przez organ wysłanego do niego przy użyciu poczty elektronicznej listu,...
Anna Dudrewicz
01.02.2017
Samorząd terytorialny
W 2017 r. wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki...
Adam Bochentyn
01.02.2017
Samorząd terytorialny
Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej co pewien czas powraca problem możliwości wykazywania...
Paweł Wójcik
01.02.2017
Zamówienia publiczne
Gmina może przekazać nieodpłatnie drewno pozyskane z lasu gminnego na realizację zadań własnych...
Janusz Jerzy
31.01.2017
Samorząd terytorialny
Urząd Zamówień Publicznych zaprasza przedstawicieli zamawiających i przedsiębiorców oraz wszystkich...
Anna Stańczuk
31.01.2017
Zamówienia publiczne
Ustalanie liczby uczniów w klasach jest kompetencją organu prowadzącego szkołę. Wydanie zasad...
Bożena Barszczewska
31.01.2017
Samorząd terytorialny
Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej, bydgoska Pesa nie naruszyła poważnie obowiązków zawodowych przy...
Inny
31.01.2017
Zamówienia publiczne
Powody uchwalenia stawki za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w takiej, a nie innej...
Anna Dudrewicz
31.01.2017
Samorząd terytorialny
Marszałkowie województw oraz starostowie powinni wykonywać pomiary natężenia ruchu drogowego na...
Magdalena Sowula
31.01.2017
Samorząd terytorialny
Komisja Europejska w IV kwartale 2016 r. zrefundowała kwotę 5,5 mld zł z tytułu wydatków...
Inny
31.01.2017
Zamówienia publiczne
Reżim udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stanowi swoiste wyłączenie spod...
Inny
31.01.2017
Zamówienia publiczne
Obowiązujące dyrektywy odwoławcze efektywnie i skutecznie spełniają wyznaczone im cele w zakresie...
Anna Stańczuk
31.01.2017
Zamówienia publiczne
Warunkiem koniecznym skutecznego wniesienia odwołania przez wykonawcę jest wykazanie, iż miało...
Paweł Wójcik
31.01.2017
Zamówienia publiczne
Nowelizacja dostosowuje zasady rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego do obowiązujących...
Adam Bochentyn
31.01.2017
Samorząd terytorialny
Rada gminy nie może konkretyzować, jak ma wyglądać miejsce sprzedaży i podawania napojów...
Anna Dudrewicz
31.01.2017
Samorząd terytorialny
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu ogłosiło w poniedziałek, że dzięki...
PAP
31.01.2017
Samorząd terytorialny
W grudniu 2014 r. oferta Inpostu została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na obsługę...
Inny
30.01.2017
Zamówienia publiczne
Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki...
30.01.2017
Samorząd terytorialny
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych. Umożliwia ona jednostkom...
Magdalena Sowula
30.01.2017
Samorząd terytorialny
Ministerstwo Cyfryzacji planuje opracować i przeprowadzić projekt pt. e-Zamówienia - elektroniczne...
Bartłomiej Kardas
30.01.2017
Zamówienia publiczne
Nowe przepisy, określające m.in. kolory pojemników i worków, do których należy zbierać określone...
Adam Bochentyn
30.01.2017
Samorząd terytorialny
Nie ma możliwości dokonania awansu wewnętrznego pomiędzy różnymi grupami stanowisk. Żaden przepis...
Bartłomiej Mazurkiewicz
30.01.2017
Samorząd terytorialny
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownik...
Michał Culepa
30.01.2017
Samorząd terytorialny
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski