Takie zmiany przynosi nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., wprowadzono nowy rodzaj czynnej służby wojskowej – terytorialną służbę wojskową. Projekt rozporządzenia określa stanowiska pracy w administracji publicznej, na których kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej są szczególnie przydatne.

Zgodnie z ustawą żołnierz zwolniony z terytorialnej służby wojskowej, który pełnił służbę wojskową co najmniej przez dziesięć lat, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Uzasadnieniem jest „szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej” takiej osoby.

Czytaj też komentarze praktyczne (dla zalogowanych) Nabór powszechny pracowników w samorządzie terytorialnym - zasady naboru oraz Nabór powszechny pracowników w samorządzie terytorialnym - przeprowadzenie naboru

Projekt rozporządzenia określa stanowiska pracy związane z obronnością kraju - to takie, na których zakres czynności pracownika obejmuje realizację zadań obronnych, w tym zarządzania kryzysowego.

Zalicza się do nich stanowiska od referenta do dyrektora departamentu lub innej  komórki organizacyjnej m.in. w urzędach obsługujących centralne organy administracji rządowej, urzędach wojewódzkich, inspektoratach, urzędach  gmin, miast na prawach powiatu, starostwach i urzędach marszałkowskich oraz jednostkach organizacyjnych wojewodów i samorządu terytorialnego.