W Sejmie przedstawiono sprawozdanie dwóch komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. 

Mamy do czynienia z likwidacją gminy

- Polskie prawo przewiduje premie za konsolidację gmin wynikającą z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – przypomniał poseł Marek Wójcik z PO. Jego zdaniem nielogiczne wydaje się niekorzystanie z tych rozwiązań. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla gminy powstałej w wyniku połączenia dwóch lub więcej gmin, wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest zwiększony o pięć punktów proc. w okresie 5 lat.

Według Pawła Szefernakera, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, bonus 5-proc. jest w sytuacji połączenia gmin, a „tu mamy do czynienia z likwidacją gminy”. Jak dodał, dochody gmin, które przejmą tereny gminy Ostrowice, zwiększą się z tytułu wpływów podatków.

- Taki mechanizm mógłby zachęcać inne gminy do zadłużania się, ponieważ byłyby warunki preferencyjne do likwidowania i łączenia gmin - podkreślił. 

Szefernaker wyjaśnił, że rząd przede wszystkim oddłuża i przejmuje zobowiązania, które narosły przez lata. Zapewnił, że nie będzie tak, że gminy Drawsko i Złocieniec przejmą długi. Przypomniał też, że zapowiedział wcześniej rozwiązania systemowe dla zagrożonych gmin

Przepis może być stosowany odpowiednio

Również Związek Miast Polskich postulował, żeby przepis dotyczący połączenia gmin stosować odpowiednio. Według korporacji zastosowanie tego przepisu w sposób analogiczny, jak w przypadku klasycznego dobrowolnego połączenia gmin, jest tu uzasadniony, a roczny skutek finansowy dla danych z 2017 r. wynosiłby ok. 3 mln zł. Oznacza to, że likwidacja gminy nastąpi bez uszczerbku dla finansów państwa, a dodatkowo zmotywuje społeczności lokalne Drawska Pomorskiego i Złocieńca „w szybkim inkorporowaniu nowych, niedoinwestowanych terenów do swych obszarów". 

Zarząd ZMP zwrócił się do rządu o przychylne rozpatrywanie ewentualnych wniosków obu gmin o komunalizację terenów Skarbu Państwa, istotnych dla rozwoju lokalnego, które mogłyby wzmocnić potencjał rozwojowy tego obszaru.

Projekt został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania. Druki sejmowe dostępne są TUTAJ